Norsk Eiendom var nylig invitert til å gi innspill hva man skal ta vare på av kulturminner og hvordan dette skal skje. Thor Olaf Askjer fikk antagelig for første og siste gang anledning til å opptre på Chat Noirs «erverdige» sene. Oppstartsmøtet fant nemlig sted nettopp her.

Vårt budskap var at de konkrete vernesakene i for stor grad preges av steile fronter. Vernemyndighetene har for liten forståelse for at byggene skal ha en nyttig bruk som tilfredsstiller moderne forventninger. Mange eiere på sin side er i liten grad motiverte for å ta vare på bygg og bygningselementer som verken synes vakre eller funksjonelle.

Verneinteressene var sterkt representert i møtet. Det er viktig at flere byggeiere engasjerer seg i en konstruktiv debatt før bystyret skal vedta kulturminnemeldingen våren 2019.

Alle interesserte har mulighet til å komme med sine innspill til oppstarten innen 21.09.18.

Våpenskjold Oslo kommune