– Det er bra kommuner vil satse på grønne tak, men de må ikke se seg blind på det og glemme utslippene forbundet med det, sier administrerende direktør i Norsk Eiendom, Tone Tellevik Dahl til Byggeindustrien/bygg.no.

Adm. direktør Tone Tellevik Dahl

Flere kommuner ønsker å innføre krav om å etablere grønne tak og fasader på nye og eksisterende bygg. Nylig hadde Oslo kommune en høring om forslag til nye krav. 

– Planter på tak og fasader kan tilføre byer, tettsteder og enkeltbygg positive kvaliteter. Økt grad plantevekster i bymiljøet vil bidra til en renere luft, et større økologisk mangfold og hjelpe overvannshåndteringen, sier Norsk Eiendom-sjefen. 

Samtidig peker hun på utfordringer med krav om etablering av grønne tak, der særlig tyngre takhager er komplisert rent bygningsteknisk. 

Tellevik Dahl sier: – Tyngre takhager krever gjerne større tilpasninger av bygningens bærekonstruksjon og innfører et nytt krav til tekniske installasjoner for drift og skjøtsel av takhagene. Det betyr større utslipp. Vi er derfor opptatt av at før man stiller krav om takhager som krever sterkere bygningskonstruksjoner, må kommunen vurdere det totale klimaregnskapet for bygget først. 

Hun håper byrådet i Oslo ikke glemmer klimaperspektivet i et viktig miljøtiltak i byene. 

Les hva byråd for byutvikling i Oslo, Rasmus Reinvang, svarer på Bygg.no.

Høringsdokumentene fra Oslo kommune

Norsk Eiendoms høringssvar

Norsk Eiendom mener:

  • Det må etableres flere grønne tak og fasader for å gjøre byen grønnere og for å skape attraktive byrom for innbyggerne.
  • Fasader og takflater må ha en viss andel vegetasjon for å få betegnelsen «grønn».
  • Både sedum og trær gir et positivt økologisk bidrag sammenlignet med grå takflater.
  • Tykke tak med større jorddybder og beregnet for større planter kan i enkelte tilfeller føre til at byggets totale klimagassregnskap blir negativt, siden bygningskonstruksjonen må forsterkes.
  • Grønne fasader vil i større grad enn tak kunne gi befolkningen en positiv byromsopplevelse, siden de fleste oppholder seg på bakken.
  • Grønne fasader er utfordrende under norske forhold, og må vurderes helhetlig om egnet eller ikke.

Kommende arrangementer

NyttårsJAZZ med BAE-næringen

27. januar • 16:00 - 20:00

Rapportlansering: Morgendagens kontorbehov

3. februar • 11:00 - 12:00

Citykonferansen Oslo 2022

29. mars • 12:00 - 20:00