Bygg-, anlegg- og eiendomsbransjen er svært mannsdominert. Det er dårlig butikk for alle og derfor er det på tide at vi tar et skikkelig grep. Vi må både endre hva vi bygger og hvordan våre bedrifter er, skriver administrerende direktør Tone Tellevik Dahl i Byggeindustrien.

Kjønn, boliger og byutvikling

Kjønn påvirker produktene vår bransje leverer, og hvordan de i neste omgang brukes.

Visste du at mange undersøkelser viser at åtte av ti brukere av offentlige rom er menn?

Det overrasker mange at det er kjønnsforskjeller i hvordan vi bruker bygg og byrom. Når vi vet av annen forskning at kvinner i større grad enn menn tar forbruksavgjørelser, og at et eiendomsselskap tjener på at butikkene og restaurantene i området har god omsetning, så er det dårlig butikk. Det er også dårlig butikk når vi vet av annen forskning at kvinner i større grad enn menn tar forbruks­avgjørelser, og et eiendomsselskap tjener på at butikkene og restaurantene i området har god omsetning.

Bilde NCC.

I Funkishusene som ble bygd på 60-tallet ble ofte kjøkken plassert på et kjipt og skyggefullt sted, mens i dag er gjerne kjøkkenet i hjertet av en bolig. En viktig årsak er at nettopp moderne menns erfaring med kjøkkenet, påvirker perspektivet til det vår bransje skaper. Som med uterom­mene, er det dårlig butikk å skape boliger som ikke appellerer til begge kjønn.

Heldigvis finnes det forskning og konkrete råd. Vi pleier å råde våre medlemsbedrifter om å bruke 16 design­prinsipper for å lage gode uterom som er innbydende for både kvinner og menn.

Jobben i bransjen

Som bestiller har vi ikke bare makt over hvordan bygg og omgivelser formes, men også hvordan vi sikrer at både

kvinner om menn ser karriæremuligheter i byggenæring­­ene. Vi har allerede for få som velger yrkesfag og for å sikre god kompetanse på våre byggeplasser må vi rekruttere kandidater fra mer enn 50 % av ungdommen. Det vil gi god butikk.

Bygg.no avdekket i fjor at det dessverre er mye trakassering på byggeplassen. For å gjøre byggenæringen mer attraktiv som arbeidsplass, anbefaler vi derfor våre medlemsbedrifter om å stille krav om separate garderober på byggeplassene sine. Vi er glad for at kvinnegarderober ble et krav gjennom fjorårets tariffavtale, men vi mener det ikke bare skal gjelde dem. Derfor har vi bedt Kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup om å gjøre det til et universelt lovkrav.

Så kommer vi ikke unna at vi også har en oppryddingsjobb i vår egen gård. Både i eiendomsbedrifter som er våre medlemmer, og i bygg- og anleggsbransjen, er arbeidsplassene og ledelsen fortsatt mannsdominert.

Bilde NCC.

Bedriften må strekke seg langt og gjennomføre tiltak for å øke kvinneandelen i styrer og alle beslutningsnivåer. Og det er mulig. Jeg er stolt over at Norsk Eiendoms styre har like mange dyktige kvinner som menn. Jeg ser også med glede at flere og flere bedrifter får kvinner på topp og i ledende posisjoner. Det er god butikk for bedriften og god butikk for samfunnet.

Tiden er over for bortforklaringer. Vi må være vårt ansvar bevisst, og vi i Norsk Eiendom skal gjøre vårt for å hjelpe bransjen i den sosialt bærekraftige omstillingen. Kvinneperspektiv gir god butikk i vår bransje.

Kommende arrangementer

NyttårsJAZZ med BAE-næringen

27. januar • 16:00 - 20:00

Rapportlansering: Morgendagens kontorbehov

3. februar • 11:00 - 12:00

Citykonferansen Oslo 2022

29. mars • 12:00 - 20:00