Bygg21-arbeidet formelt overlevert til bygg- og eiendomsbransjen

Bygg21-samarbeidet mellom bygg- og eiendomsnæringen og statlige myndigheter er nå avsluttet. Det ble høytidelig markert ved et arrangement onsdag 4. desember 2019, der kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland overleverte stafettpinnen og det videre arbeidet med Bygg21s materiale til næringen.

Statsråd Mæland benyttet anledningen til å gi velfortjent skryt til styret og leder Sverre Tiltnes.

Norsk Eiendom er en av bransjeaktørene som skal forvalte materialet videre. Norsk Eiendom har fått ansvaret for stegnormen Steg for steg sammen med OsloMet.

Over 450 selskaper (inkludert Norsk Eiendom og mange av våre medlemmer) har signert på at de vil følge anbefalingene fra Bygg21.

Norsk Eiendom har deltatt aktivt sammen med andre eksperter i arbeidet med å utvikle Bygg21s råd og anbefalinger.

Lenker

Over 450 selskaper har signert på et opprop for å få bedrifter og foreninger til å ta Bygg21s verktøy i bruk. (Klikk på bildet for se se større format.)
bygg21 overlevering på scenen
Ledere og representanter av arbeidsgruppene i Bygg21 ble formelt avtakket. Som nr. 2 og 3 fra høyre ser vi Norsk Eiendoms Thor Olaf Askjer og Anders Nohre-Walldén fra Grønn Byggallianse.
– Dette skal ikke være et gravøl, men en hyllest av hvordan dere har jobbet og at vi skal få frem beste praksis i bransjen, sa statsråd Monica Mæland i sin tale.

Videre forvaltning av Bygg21

Med noen unntak er alt Bygg21 fritt tilgjengelige for bruk via www.bygg21.no, som driftes av DiBK.

De normative delene er unntakene og forvaltes slik:

  • Veilederen og fasenormen «Steg for steg – veien til gode reguleringsplaner» skal forvaltes av NIBR-OsloMet og Norsk Eiendom.
  • Veilederen «10 kvalitetsprinsipper for bærekraftige bygg og områder» skal forvaltes av Grønn Byggallianse.
  • Fasenormen «Neste Steg» for byggeprosjekter og brukerapplikasjonen Byggelig skal forvaltes av Prosjekt Norge/BAE-programmet c/o NTNU.
2022-02-07T15:15:02+01:005. desember 2019|

Del saken på sosiale medier:

Go to Top