Leder september 2019

Portrett av thor olaf askjer

Regjeringen har sammen med bygge- og eiendomsnæringen gjennomført en gigantisk dugnad. Dugnaden heter Bygg21. Hensikten har vært å redusere byggekostnadene vesentlig og høyne kvaliteten i det bygde resultat. Nå er dugnaden over, og man skulle vel da kunne tenke at jobben er gjort.

Slik er det jo når dugnaden i velforeningen, barnehagen eller borettslaget er over. Da er gjerdene ferdig malt, blomsterbedene luket, søppelet kjørt bort og kaffen og vaflene fortært.

I Bygg21-dugnaden er det fortært mye kaffe og vafler, men for øvrig er det lite som er ferdig. Noen vil si til en slik påstand er både kunnskapsløs og med betydelig mangel på respekt for styre og administrasjon i Bygg21 og ikke minst for hundrevis av dugnadsarbeidere som har levert sine rapporter. Jeg er verken kunnskapsløs eller uten respekt. Tvert i mot er jeg dypt imponert over det gode arbeidet som er lagt ned og resultatene i form av meget gode anbefalinger. Men dette hjelper lite eller ingen ting. Verktøyene må tas i bruk!

Personlig har jeg vært sterkt medvirkende til en stegnorm for effektiv reguleringsplanlegging. Hensikten  er at kommune og utbygger skal enes om en felles ambisjon for det bygde resultat for deretter å gjennomføre planarbeidet etter en forutsigbar og balansert prosess. Alle som har satt seg inn i verktøyet sier at det er utmerket. Men departementet vil ikke pålegge kommunene å bruke den. Dermed er vi like langt – eller snarere enda kortere.

Vi har lagt ned masse arbeid for noe som ikke blir brukt. Vi håper og tror at fornuften seirer og at stegnormen blir brukt i alle plansaker fra og med nå. Stegnormen for plansaker er bare ett av mange verktøy for planleggere, eiere, utførende og materialprodusenter – her finnes noe for hele næringskjeden.

For å sikre at verktøyene blir tatt i bruk, oppfordres alle ledere av bedrifter og organisasjoner om å signere på et opprop for Bygg21. Hver organisasjon eller bedrift velger seg ut minst to av Bygg21’s anbefalinger. Disse innarbeides deretter i bedriftens IK-system, personalhåndbok, årsplan, strategidokument eller andre basisdokumenter som legger til rette for endrede holdninger og handlinger i bedriften.

Endring gjør vondt. Vi liker helst å gjøre ting slik vi alltid har gjort det. Dessuten står det bra til i egen organisasjon – tenker man lett. Årsaken til høye kostnader ligger hos kommunen, entreprenøren, byggherren – hele tiden den andre! Dukker slike tanker opp, anbefales å ta en titt på Bygg21’s samhandlings­veileder. Samhandling er noe man gjør sammen med andre – det er ikke noe bare de andre skal gjøre.

Den kostnadsutviklingen vi har sett de senere årene vil ikke være økonomisk bærekraftig over tid. Store deler av bransjen har altfor små marginer. Kvaliteten er ofte ikke noe å skryte av. Vi må kort og godt bli betydelig bedre. Ingen sier at det er lett å kutte kostnader med 20%. Men det er mange som har sagt at det er mulig. Dugnaden er over. Det er nå det tunge arbeidet begynner.

Thor Olaf Askjer

Gå til signaturkampanjen