Bygg21 har på oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet, utarbeidet en rapport som kartlegger byggenæringens erfaring med bruk av utbyggingsavtaler. – Fra utbyggerne er nok oppfatningen at krav om utbyggingsavtale relativt sett er mindre viktig enn å få en reguleringsplan igjennom. Vi mener det er offentlig myndighetsmisbruk. Uten en avtale kommer du ikke i gang, sier Thor Olaf Askjer i Norsk Eiendom.

Les mer