Byggherren har behov for en enkel og alltid lik prosjektgjennomføring uavhengig av type og størrelse på prosjektet. Koordineringen mellom automatikkleverandør og rør-, ventilasjon og elektroleverandørene skal være ferdig før prosjektet starter. Dette skriver Tore Fosaas på itbaktuelt.no.
Les mer