forsiden av rapporten

5. februar leverte Byggkvalitetutvalget rapporten «Forsvarlig byggkvalitet» til kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup. Her foreslår utvalget å avvikle ansvarsrettssystemet og sentral godkjenning. Utvalget mener dagens ansvarsrettssystem ikke oppfyller intensjonen om tydelig plassering av ansvar, men tvert imot medfører uklarhet og ansvarspulverisering.

– Det er mange feil og kvalitetsbrister ved nye bygg. I dag er det slik at konsekvensene er at de som ikke gjør jobben sin kan miste den sentrale godkjenningen. Men det er knapt noen som har mistet den, så det fungerer ikke så bra. Forslaget innebærer at det er byggherre som nå blir ansvarlig dersom det ikke bygges etter loven. De må kontraktsfeste sanksjoner ved brudd, sier Thor Olaf Askjer, adm. direktør i Norsk Eiendom, til Estate Nyheter.

Han mener forslaget er ganske radikalt og at det vil ha stor betydning for aktørene.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet vil nå sende rapporten ut på høring. Den sentrale godkjennings­ordningen for foretak vil fortsette inntil eventuelle nye tiltak er etablert.

portrett av Thor Olaf Askjer
Thor Olaf Askjer, adm. direktør i Norsk Eiendom.

Kommende arrangementer

NyttårsJAZZ med BAE-næringen

27. januar • 16:00 - 20:00

Rapportlansering: Morgendagens kontorbehov

3. februar • 11:00 - 12:00

Citykonferansen Oslo 2022

29. mars • 12:00 - 20:00