Hjem|Blogg
12 12. oktober 2017

Demokratiske rettigheter – er medvirkning det samme som medbestemmelse?

2018-08-23T13:45:34+02:0012. oktober 2017|

Norsk Eiendom forsøker å redefinere eiendomsbransjens omdømme. Oppfatningen om oss skal endres fra å være leverandør av kvadratmetere til å legge til rette for livskvalitet og verdiskaping.

15 15. juni 2017

Tillit er ikke noe jeg kan kreve – jeg må gjøre meg fortjent til det

2018-08-23T13:45:44+02:0015. juni 2017|

Norsk Eiendom forsøker å redefinere eiendomsbransjens omdømme. Oppfatningen om oss skal endres fra å være leverandør av kvadratmetere til å legge til rette for livskvalitet og verdiskaping.

15 15. mai 2017

Evner vi å levere kvalitet – og gjør vi det med stil?

2018-08-23T13:45:48+02:0015. mai 2017|

Som jurymedlem i den nasjonale Cityprisen og i flere regionale utgaver av samme, er jeg så heldig å kunne se mange fantastisk flotte eiendommer. Det er inspirerende å møte prosjektutviklere som med entusiasme og utholdenhet gjennomfører med stil og med kvalitet.

12 12. februar 2017

Bomskudd fra arkitektene

2018-08-23T13:46:04+02:0012. februar 2017|

Regjeringen har nylig lagt frem forslag til ny teknisk forskrift – såkalt TEK 17. Hensikten fra regjeringens side har vært tredelt. For det første har man hatt behov for en forenkling av selve forskriftsteksten. Denne har utviklet seg lag på lag ved flikking på gamle forskriftsutgaver. Dessuten har man ønsket at den nye TEK’en bedre skulle legge til rette en digitalisert byggesaksprosess. Endelig var ambisjonene å lempe på noen tekniske krav til det ferdige bygg.

10 10. januar 2017

Digitalisering – prat eller handling?

2018-08-23T13:46:06+02:0010. januar 2017|

Begrepet digitalisering har hengt med oss så lenge og er brukt så ofte og i så mange sammenhenger at vi kanskje ikke helt vet hva vi legger i begrepet. Selvsagt er hverdagen vår digital. Digitale duppedingser av ulikt slag er aldri lenger unna oss enn en armlengde. Hvordan skulle vi klart oss uten mobiltelefon og PC?

Load More Posts
Go to Top