|Nyheter høringer
23 23. august 2019

Høring: Eiendomsskatt ved kommunesammenslåing

2019-08-23T14:10:01+02:0023. august 2019|

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har rapporten «Bedre regulering av større utbyggingsprosjekter» på høring. I rapporten foreslås flere endringer i eierseksjonsloven for å legge bedre til rette for større eierseksjonssameier. Har du innspill til Norsk Eiendoms høringssvar?

13 13. august 2019

Høring: Plan- og bygningsloven, eierseksjonsloven og burettslagslova

2019-08-14T14:55:42+02:0013. august 2019|

Forslagene gjelder regler for eksisterende byggverk i plan- og bygningsloven, regulering av "hyblifisering", samt rett til å sette opp ladepunkt for elbil i borettslag og eierseksjonssameier. Har du innspill til Norsk Eiendoms høringssvar?  

10 10. mai 2019

Høring: Eiendomsskatt ved kommunesammenslåing

2019-08-23T14:16:00+02:0010. mai 2019|

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har rapporten «Bedre regulering av større utbyggingsprosjekter» på høring. I rapporten foreslås flere endringer i eierseksjonsloven for å legge bedre til rette for større eierseksjonssameier. Har du innspill til Norsk Eiendoms høringssvar?

12 12. mars 2019

Høringssvar: Endringer i avhendingslova

2019-06-21T12:58:22+02:0012. mars 2019|

Regjeringen foreslår endringer i avhendingslova. - Intensjonen om tryggere bolighandel er bra, men Norsk Eiendom mener å erstatte "solgt som den er" med en grense på kr 10.000 vil virke mot sin hensikt og øke konfliktnivået, sa adm.dir. i Norsk Eiendom Thor Olaf Askjer under Stortingets høring.

12 12. mars 2019

Høringssvar: Energimerkeordningen

2019-06-21T12:58:22+02:0012. mars 2019|

Energimerke for næringsbygg er en mulighet for leietagere til å sannsynliggjøre at de flytter inn i et bygg med gode energikvaliteter. Merke oppleves imidlertid som vanskelig å forstå både for driftere og for leietagere, skriver Norsk Eiendom og Grønn Byggallianse i et innspill til Olje- og energidepartementet som reviderer ordningen.

13 13. november 2018

Endringer i byggherreforskriften – høring

2019-08-07T13:20:12+02:0013. november 2018|

Arbeidstilsynet ønsker å oppnå bedre sikkerhet, helse og arbeidsmiljø i bygge- og anleggsbransjen, og har utarbeidet forslag til endringer i byggherreforskriften. Norsk Eiendom mener at det fremlagte forslaget på mange punkter har blitt forbedret og tydeliggjort. Det er imidlertid sider ved forslaget som fortsatt kan forbedres.

12 12. mars 2018

Høringsinnspill om effekttariffering

2019-08-23T13:29:53+02:0012. mars 2018|

NVE har utarbeidet et forslag til endring av kontrollforskriften. I sitt høringsinnspill er Norsk Eiendom og Grønn Byggallianse positive til at NVE foreslår at alle abonnement prises etter samme modell, og står bak prinsippet om at den som genererer belastningen i nettet og forårsaker behovet for økte kostnader, betaler for dette.

Load More Posts