Hjem|Nyheter høringer
12 12. mars 2019

Høringssvar: Energimerkeordningen

2019-11-14T08:37:52+01:0012. mars 2019|

Energimerke for næringsbygg er en mulighet for leietagere til å sannsynliggjøre at de flytter inn i et bygg med gode energikvaliteter. Merke oppleves imidlertid som vanskelig å forstå både for driftere og for leietagere, skriver Norsk Eiendom og Grønn Byggallianse i et innspill til Olje- og energidepartementet som reviderer ordningen.

13 13. november 2018

Endringer i byggherreforskriften – høring

2019-11-08T15:06:08+01:0013. november 2018|

Arbeidstilsynet ønsker å oppnå bedre sikkerhet, helse og arbeidsmiljø i bygge- og anleggsbransjen, og har utarbeidet forslag til endringer i byggherreforskriften. Norsk Eiendom mener at det fremlagte forslaget på mange punkter har blitt forbedret og tydeliggjort. Det er imidlertid sider ved forslaget som fortsatt kan forbedres.

12 12. mars 2018

Høringsinnspill om effekttariffering

2019-08-23T13:29:53+02:0012. mars 2018|

NVE har utarbeidet et forslag til endring av kontrollforskriften. I sitt høringsinnspill er Norsk Eiendom og Grønn Byggallianse positive til at NVE foreslår at alle abonnement prises etter samme modell, og står bak prinsippet om at den som genererer belastningen i nettet og forårsaker behovet for økte kostnader, betaler for dette.

6 6. september 2017

Forslag om nye rentebegrensningsregler

2019-08-23T13:30:43+02:006. september 2017|

Norsk Eiendom innser et åpenbart behov for et regelverk som begrenser flytting av overskudd mellom skattejurisdiksjoner. Men rentebegrensningsreglene rammer også selskaper som er helnasjonale. Dette er urimelig og Norsk Eiendom har skrevet et høringssvar der vi har alternative forslag til endringer som ikke vil ha en utilsiktet effekt.

2 2. desember 2016

Høringsinnspill fra Norsk Eiendom om organisering av eiendomsoppmåling og endring av matrikkelloven

2019-08-23T13:32:21+02:002. desember 2016|

En rekke lover er ikke tilpasset moderne byutvikling. Departementet foreslår i sin utredning en "stegvis fremgangsmåte", noe Norsk Eiendom tolker som at man i denne omgang velger ikke å gripe fatt i de problemstillinger eiendomsbransjen gjennom lengre tid har påpekt.

Load More Posts