|Nyheter bransjeutvikling
23 23. april 2019

Baner vei for bedre bokvalitet

2019-08-07T13:17:49+02:0023. april 2019|

Arbeidsgruppen for bokvalitet hadde sitt første møte som et ledd i Norsk Eiendoms styrkede satsingen på bokvalitet. - Vi har en kompetent gruppe fra bransjen med oss, og arbeidet skal lede frem til en håndbok som enkelt kan gi gode råd til våre medlemsbedrifter, sier fagsjef for bransjeutvikling Carl Henrik Borchsenius.

15 15. mars 2019

Betaler vi skatt med glede? (4. april)

2019-08-07T13:17:52+02:0015. mars 2019|

Hvilke utfordringer opplever din bedrift knyttet til skatt og hvilke skattepolitiske spørsmål synes du Norsk Eiendom bør prioritere? Vi inviterer medlemmene til "EiendomsTank" 4. april i Næringslivets Hus. Etter en kort innledning om ulike sider ved skatt knyttet til eiendom, blir det debatt. Velkommen!

13 13. desember 2018

Lansering av veileder for søkeprosesser …

2019-08-07T13:21:04+02:0013. desember 2018|

Norsk Eiendom og Forum for Næringsmeglere har lansert «Prosessveileder for søkeprosesser». – For å sikre at veilederen blir brukt, anbefaler vi alle leietakerrådgivere å stemple sine dokumenter med merket som viser at de følger veilederen, sier Carl Henrik Borchsenius i Norsk Eiendom, som har vært prosjektleder for veilederen.

Load More Posts