|Nyheter juss og politikk
23 23. august 2019

Høring: Eiendomsskatt ved kommunesammenslåing

2019-08-23T14:10:01+02:0023. august 2019|

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har rapporten «Bedre regulering av større utbyggingsprosjekter» på høring. I rapporten foreslås flere endringer i eierseksjonsloven for å legge bedre til rette for større eierseksjonssameier. Har du innspill til Norsk Eiendoms høringssvar?

13 13. august 2019

Høring: Plan- og bygningsloven, eierseksjonsloven og burettslagslova

2019-08-14T14:55:42+02:0013. august 2019|

Forslagene gjelder regler for eksisterende byggverk i plan- og bygningsloven, regulering av "hyblifisering", samt rett til å sette opp ladepunkt for elbil i borettslag og eierseksjonssameier. Har du innspill til Norsk Eiendoms høringssvar?  

10 10. mai 2019

Høring: Eiendomsskatt ved kommunesammenslåing

2019-08-23T14:16:00+02:0010. mai 2019|

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har rapporten «Bedre regulering av større utbyggingsprosjekter» på høring. I rapporten foreslås flere endringer i eierseksjonsloven for å legge bedre til rette for større eierseksjonssameier. Har du innspill til Norsk Eiendoms høringssvar?

8 8. april 2019

Endringer i plan- og bygningsloven om håndtering av overvann i arealplanleggingen

2019-08-07T13:17:51+02:008. april 2019|

Endringene følger opp Overvannsutvalgets forslag til lovendringer slik de fremgår av NOU 2015:16. Kommunene vil med endringene få flere muligheter og en tydeligere hjemmel til å ta i bruk kommuneplaner og reguleringsplaner for å ivareta hensynet til vanndisponering. Målene for overvannshåndtering er å forebygge skade på byggverk, helse og miljø, og å utnytte overvann som ressurs.

12 12. mars 2019

Høringssvar: Endringer i avhendingslova

2019-06-21T12:58:22+02:0012. mars 2019|

Regjeringen foreslår endringer i avhendingslova. - Intensjonen om tryggere bolighandel er bra, men Norsk Eiendom mener å erstatte "solgt som den er" med en grense på kr 10.000 vil virke mot sin hensikt og øke konfliktnivået, sa adm.dir. i Norsk Eiendom Thor Olaf Askjer under Stortingets høring.

12 12. mars 2019

Høringssvar: Energimerkeordningen

2019-06-21T12:58:22+02:0012. mars 2019|

Energimerke for næringsbygg er en mulighet for leietagere til å sannsynliggjøre at de flytter inn i et bygg med gode energikvaliteter. Merke oppleves imidlertid som vanskelig å forstå både for driftere og for leietagere, skriver Norsk Eiendom og Grønn Byggallianse i et innspill til Olje- og energidepartementet som reviderer ordningen.

Load More Posts