Hjem|Nyheter juss og politikk
12 12. mars 2018

Høringsinnspill om effekttariffering

2019-08-23T13:29:53+02:0012. mars 2018|

NVE har utarbeidet et forslag til endring av kontrollforskriften. I sitt høringsinnspill er Norsk Eiendom og Grønn Byggallianse positive til at NVE foreslår at alle abonnement prises etter samme modell, og står bak prinsippet om at den som genererer belastningen i nettet og forårsaker behovet for økte kostnader, betaler for dette.

6 6. september 2017

Forslag om nye rentebegrensningsregler

2019-08-23T13:30:43+02:006. september 2017|

Norsk Eiendom innser et åpenbart behov for et regelverk som begrenser flytting av overskudd mellom skattejurisdiksjoner. Men rentebegrensningsreglene rammer også selskaper som er helnasjonale. Dette er urimelig og Norsk Eiendom har skrevet et høringssvar der vi har alternative forslag til endringer som ikke vil ha en utilsiktet effekt.

2 2. desember 2016

Høringsinnspill fra Norsk Eiendom om organisering av eiendomsoppmåling og endring av matrikkelloven

2019-08-23T13:32:21+02:002. desember 2016|

En rekke lover er ikke tilpasset moderne byutvikling. Departementet foreslår i sin utredning en "stegvis fremgangsmåte", noe Norsk Eiendom tolker som at man i denne omgang velger ikke å gripe fatt i de problemstillinger eiendomsbransjen gjennom lengre tid har påpekt.

30 30. august 2016

Skuffende dom i høysterett

2019-08-07T13:21:47+02:0030. august 2016|

Saken gjelder sondringen mellom hva som kan kostnadsføres og hva som må aktiveres når det gjelder vedlikehold og oppgradering av en næringseiendom. Det er ikke hver dag vi får anledning til å få prøvet en sak for Høyesterett. Derfor er vi ekstra skuffet når vårt ønske om klarhet ikke ble særlig klarere etter at vår høyeste domstol har engasjert seg med skatterett noen dager, sier Thor Olaf Askjer.

Load More Posts