Anders Coucheron i Hundholmen Byutvikling er sikker på at eiendomssektorens veikart mot 2050 og andre miljøkrav blir viktigere og viktigere for bransjen.

Under Citykonferansen i Bodø tirsdag, snakket Coucheron om betydningen av miljø og om å følge med i tiden når man utvikler næringsbygg. Han er direktør for eiendomsutvikling i Hundholmen Byutvikling, som blant annet står bak kontorbygget BIG – verdens nordligste BREEAM Excellent-bygg. Det skal stå ferdig 1. mai neste år og er utleid allerede.

– Miljø er i fokus og vi tror slike temaer blir enda viktigere for bransjen i tiden som kommer. Verden er avhengig av et grønt skifte. Så kan man selvsagt velge om man vil bli med på det eller ei, men for oss er dette et samfunnsansvar og helt åpenbart at vi må ta disse grepene, sier han.

Les mer på Estate nyheter

Anders Coucheron på scenen
Anders Coucheron ser at millenniumsgenerasjonen har et tankesettet rettet mot miljø og bærekraft.– Bedrifter kan ikke konkurrere på lønn lenger, derfor må de tilby noe mer, sa han på Citykonferansen Nord.