Cityprisen

Statutter

Cityprisen deles ut hvert år ved Citykonferansen Oslo, Bergen, Stavanger og Citykonferansen Nord som arrangeres i Bodø. Formålet med Cityprisen er å premiere de byggherrer som gjennom sitt arbeid, strekker seg lengre med sine nybygg og rehabiliteringsprosjekter, og utvikler bedre bygg, byer og tettsteder. Det står enhver fritt å komme med forslag fra hver region.

Styret i Norsk Eiendom oppnevner en jury. Norsk Eiendom har fast plass i juryen. Medlemmer som oppnevnes f.o.m. 2020 oppnevnes for 3 år. Et medlem kan gjenvelges for nye valgperioder. 

Juryen velger ut tre prosjekter som alle blir vurdert og offentliggjort. Juryen utpeker ett av de tre nominerte prosjektene til vinner. Juryen har anledning til å avstå fra å kåre vinner for året.

Kriterier

Prosjektet skal levere på alle rammer og kriterier beskrevet under: 

Rammer:  

  • Næringsbygg, enten enkeltbygg eller klynge av bygg med næring som hovedformål, kan være kandidater.  
  • Boliger og funksjonsbygg kan inngå som underformål, men ikke fremstå som hoveddelen av prosjektet. 
  • Bygget må være tatt i bruk før nominering for å kunne vurdere alle kriteriene godt nok 

Prosjektet skal være et forbilde med overføringsverdi som kan inspirere andre til å strekke seg lenger for å bidra til positiv utvikling, høy kvalitet og læring til nytte for næringen og samfunnet. 

Prosjektet skal levere på alle tre dimensjoner av bærekraft:

Sosialt/Samfunnsmessig

Prosjektet skal i sin utforming og gjennom sitt innhold vise at det tilfører området og nabolaget en verdi, inngår på en god måte i en større helhet, og i sin utforming viser at den menneskelige dimensjon for brukere av bygget og området rundt er godt ivaretatt. Tilfører positivt stedsidentitet.

Fysisk miljø/klima

Prosjektet skal være miljø- og klimaeffektivt. Det kan premieres for innovative og nyskapende tekniske og arkitektoniske løsninger som er miljø og klimamessig bærekraftige over tid. Det er det helhetlige klimagrepet som skal vurderes, og transformasjon og gjenbruk kan tillegges særlig vekt.

Økonomisk

Prosjektet skal kunne vise til en sunn økonomi i form av en forsvarlig avkastning på investert kapital for eier.

Hvordan sender du inn din kandidat?

Innspill til Cityprisen sender du til firmapost@noeiendom.no. Vennligst ha med ordet Cityprisen samt årstall i emnefeltet.

Hvem sitter i juryen?

Juryen for 2021 består av:

  • Netten Østberg, Asplan Viak (juryleder)
  • Tone Tellevik Dahl, Norsk Eiendom
  • Maren Bjerkeng, Aspelin Ramm
  • Andreas Vaa Bermann, Plan- og bygningsetaten i Oslo kommune
  • Anders Berggren, Malling & Co

Vinnere

Den nasjonale Cityprisen 2021: Telegrafen

Cityprisen Hordaland 2017:
Hotel Zander K i Bergen

.[

Cityprisen Rogaland 2018:
BGE Contemporary Art Gallery

Cityprisen Nord 2017:
The Edge i Tromsø

Cityprisvinnerne gjennom tidene

Kommende arrangementer

NyttårsJAZZ med BAE-næringen

27. januar • 16:00 - 20:00

Rapportlansering: Morgendagens kontorbehov

3. februar • 11:00 - 12:00

Citykonferansen Oslo 2022

29. mars • 12:00 - 20:00