Cityprisen

Statutter

Cityprisen deles ut hvert år ved Citykonferansen Oslo, Bergen, Stavanger og Citykonferansen Nord som arrangeres i Bodø. Formålet med Cityprisen er å premiere de byggherrer som gjennom sitt arbeid, strekker seg lengre med sine nybygg og rehabiliteringsprosjekter, og utvikler bedre bygg, byer og tettsteder. Det står enhver fritt å komme med forslag fra hver region.

Styret i Norsk Eiendom oppnevner en jury. Juryen velger ut tre prosjekter som alle blir vurdert og offentliggjort. Juryen utpeker ett av de tre nominerte prosjektene til vinner. Juryen har anledning til å avstå fra å kåre vinner for året.

Ved tildeling av prisen
gis poeng for følgende kriterier:

 1. Prosjektet skal i sin utforming og gjennom sitt innhold vise at det har tilført området og allmenheten en verdi
 2. Prosjektet skal i sin utforming vise at den menneskelige dimensjon er godt ivaretatt og at det på en positiv måte fremstår som del av et større hele både funksjonelt og estetisk
 3. Prosjektet skal være miljø- og klimaeffektivt og det skal premieres der det kan sannsynliggjøres at reelt energiforbruk er i samsvar med beregnet energiforbruk. Til hjelp for vurderingen av prosjektets miljømessige yteevne, kan juryen også støtte seg til kriteriene i BREAM-NOR
 4. Prosjektet skal kunne vise til en sunn økonomi for eier
 5. Det kan premieres for arkitektoniske grep og detaljer som antas å fremstå bærekraftige over tid
 6. Det kan premieres for dokumentert brukertilfredshet
 7. Det kan premieres for universell utforming der funksjonelle og kreative løsninger er tatt i bruk.

Det er opp til juryen å vektlegge de ulike kriteriene og juryens dom er suveren og endelig.

Prosjektet skal ikke være et rent boligprosjekt, men kan godt omfatte boliger, og det er en forutsetning at prosjektet ved nominering er tatt helt eller delvis i bruk.

Hvem sitter i juryen?

Juryen for 2019 består av:

 • Netten Østberg, Asplan Viak (juryleder)
 • Roar Sandnes, Akershus Eiendom
 • Maren Bjerkeng, Aspelin Ramm
 • Andreas Vaa Bermann, Plan- og bygningsetaten
 • Thor Olaf Askjer, Norsk Eiendom

Vinnere

Moderne fasade og nyoppusset gammel fasade i perspektiv opp mot himlen

Den nasjonale Cityprisen 2019: Youngskvartalet

Cityprisen Hordaland 2017:
Hotel Zander K i Bergen

.[

Cityprisen Rogaland 2018:
BGE Contemporary Art Gallery

Cityprisen Nord 2017:
The Edge i Tromsø