– Hjemmekontoret er kommet for å bli – kanskje i en eller to dager i uken, men både ledere og medarbeidere medgir at det er en forskjell på arbeid utført hjemme og på kontoret. Likevel ser vi at ledere i mindre grad enn medarbeidere mener hjemmekontor har bidratt til økt effektivitet og kvalitet. Dette handler nok vel så mye om lederes manglende mulighet til den daglige praten og å kjenne aktiviteten på pulsen hver dag, sier Tone Tellevik Dahl til Dagens Perspektiv (tidl. Ukeavisen Ledelse).

Hun sier videre at: – Lederne ser hva man mister når ansatte sitter på hjemmekontoret.

Adm.dir. i Norsk Eiendom, Tone Tellevik Dahl.

Fremtidens kontor

– Jeg tror medlemmene våre er spent på om kontorlokalene er tilpasset en ny normalsituasjon. Jobbtrivsel og rom for kreativitet og innovasjon får du i mindre grad på et hjemmekontor, sier Tellevik Dahl.

Til avisen understreket hun også hvordan vi må tenke annerledes om fremtidens kontor: – Fremtiden stiller krav om gode pandemitilpassede lokaler tilpasset en digital hverdag. Da er trolig tiden for store åpne kontorlandskap med 40 til 60 sitteplasser over. Cellekontoret må bli mer fleksibelt, og vi trenger flere rom tilpasset digitale møter.

Skeptiske ledere

  • 45 prosent av de ansatte mener de er mer effektive på hjemmekontoret enn på arbeidsplassen mot en av tre ledere.
  • Nesten 80 prosent av lederne mener hjemmekontoret ødelegger for det faglige og sosiale fellesskapet på jobben, mens rundt 70 prosent av de ansatte mener det samme.
  • Det er vanskelig å lede ansatte som sitter på hjemmekontoret. En av tre ansatte sier at de får dårligere oppfølging av lederen sin når de er på hjemmekontoret.

Les hele saken i Dagens Perspektiv.

Rapport

Opptak fra webinar

Kommende arrangementer

NyttårsJAZZ med BAE-næringen

27. januar • 16:00 - 20:00

Rapportlansering: Morgendagens kontorbehov

3. februar • 11:00 - 12:00

Citykonferansen Oslo 2022

29. mars • 12:00 - 20:00