Næringslivets Sikkerhetsråd og Senter for risikoreduserende design i COWI inviterer til den fjerde konferansen om risikoreduserende design.

Årets konferanse vil blant annet ta for seg sikring og trygghetsskapende løsninger i byrom. I flere byer går debatten om forurensning og miljøhensyn i sentrumsområdene. Kan dette kombineres med sikring og trygghet uten at dette går på bekostning av trivsel og fremkommelighet for byens borgere og næringsdrivende?