Leder desember 2019

Portrett av thor olaf askjer

I oppløpet mot jul og nyttår vil jeg dvele litt ved hva som har gjort inntrykk – heller enn å gjøre opp regnskapet for året som snart er historie. Regnskapets timer kommer tidsnok. Jeg gruer meg forøvrig ikke til det.

I vår jakt etter å finne kandidater til Cityprisen, reiser juryen land og strand for å se på eiendommer som er ferdigstilt de senere årene. Det bygges og rehabiliteres over det ganske land. Derfor blir det mye å fare over. Det er en givende oppgave.

Å føre opp et bygg kan enhver entreprenør mestre. Å fylle et bygg med innhold er en oppgave som krever en helt annen kompetanse. I vår signaturhistorie har vi forsøkt å sette ord på denne kompetansen:

«Se for deg en arbeidsplass, et hjem eller et nabolag. Det er mennesker som skaper livet der, men eiendomsselskapene bygger rammene. Vi kan ikke bare sette opp byggene uten å tenke på helheten. For å lykkes må vi skape gode samfunn der folk jobber, lever og bor

Når vi besøker mulige kandidater til Cityprisen, får vi et større innblikk i den enorme innsats som legges ned. Utvikler man boliger er det ikke tilstrekkelig å ta hensyn til TEK og andre offentlige krav. Har man ikke interesse for kjøkkenknotter, evner man heller ikke å utvikle boliger der det gode liv skal leves. Utvikler man et forretningsstrøk med handel og servering, er det ikke lengre tilstrekkelig å henvende seg til de store kjedene for å fylle opp med «dragere» som automatisk vil skape liv og røre.

Handelsmønstrene og folks preferanser til hva de vil fylle fritiden med er i enorm forandring. Derfor må eiendomsutviklerne «flytte inn i folks hjerter og hoder» for på den måten forstå hva som skaper interesse og hva folk er villige til å betale for.

Når eiendomsutvikleren har fått forståelse for hva som vil fungere i et lokalmiljø, må utviklerne i mange tilfeller selv etablere virksomhet. I det minste må de arbeid svært tett sammen med handelsfolk, kulturtilbydere, restauratører og andre som kan utvikle og drifte det byen trenger.

På våre juryreiser ser vi mye bra. Noen ganger skulle vi ønske at vi kunne dele ut flere priser. Men statuttene for prisen er strenge. «Formålet med Cityprisen er å premiere de byggherrer som gjennom sitt arbeid, strekker seg lengre med sine nybygg og rehabiliteringsprosjekter, og utvikler bedre bygg, byer og tettsteder.» Det innebærer at man for å bli nominert må ha gjort noe som ikke så mange har gjort før, som likevel er kommersielt lønnsomt og til beste for byen og nærmiljøet.

Siden samfunnet er i stadige endringer og bærekraftsmålene blir mer fremtredende, vil prosjekter som fikk Cityprisen for 10 år siden ikke like sikkert fått den i dag. Det er krevende å være eiendomsutvikler. Jeg lar meg stadig imponere.

Thor Olaf Askjer