– Produktiviteten i byggebransjen er atskillig bedre enn mange vil ha det til. Utfordringen er at den varierer sterkt fra bedrift til bedrift, og fra prosjekt til prosjekt. Det gir et stort rom for forbedringer. Men først må vi bli enige om hvordan produktivitet skal måles, og hva det faktisk er, sier Kari Sandberg, leder for arbeidsgruppen «Kunnskap om produktivitet og kostnadsutvikling».