Dette er eiendomsbransjen

Historisk sett var det de næringsdrivende selv som bygde og eide sine egne bygg. De siste 30 årene er eiendomsutvikling og -forvaltning blitt profesjonalisert slik at eiendomsbransjen i betydelig grad nå forsyner offentlige og private leietakere med hensiktsmessige lokaler. Eiendomsbransjen er også en viktig bidragsyter til boligforsyningen i byer og tettsteder.

Eiendomsbransjen yter viktige bidrag til utvikling av samfunnet vårt. Gjennom utvikling og forvaltning av næringsbygg tilrettelegger bransjen for verdiskapning i samfunnet. Og gjennom utvikling av gode bomiljøer legger bransjen til rette for en sunn og livskraftig befolkning.

 

«We shape our buildings; thereafter they shape us»
Winston Churchill

 

Eiendomsbransjen utvikler og forvalter bygninger og områder. Mens det er politikerne som vedtar arealplaner, er det eiendomsbransjen som sørger for at de blir realisert. Gjennom sine eiendommer, utviklingsprosjekter og ulike samarbeid, driver eiendomsbransjen med byutvikling i praksis.

Dette gir oss et stort ansvar. Norsk Eiendoms medlemmer ønsker å ivareta dette ansvaret på en så god og samfunnsnyttig måte som mulig. Utgangspunktet er selvsagt at eiendomsselskapene ser attraktive forretningsmuligheter i å utvikle tomter og bygninger.

.

Men våre ambisjoner går lenger enn dette. Vi tror på at vi gjennom godt samarbeid med politiske myndigheter og offentlig forvaltning kan skape varige samfunnsverdier og forbedre måten vi bor, arbeider og ferdes på i Norge.

En viktig side ved samfunnsansvaret er å bidra til at bygging og drift av bygninger i minst mulig grad belaster klimaet. For å peke ut en retning på hvordan eiendomssektoren skal prestere på vei mot nullutslippssamfunnet, vises til Eiendomssektorens veikart mot 2050.

En annen viktig rolle som eiendomsbransjen har, er å være bestiller og premissgiver for arkitekter, rådgivende ingeniører, entreprenører og produktleverandører.

Eiendomsbransjen består av flere ulike typer aktører. Vi skiller mellom følgende kategorier:

  • Eiendomsutviklere: Dette er selskaper som utvikler bebygd eller ubebygd eiendom. Dette innebærer å utvikle eiendommen fra ide til ferdig bygg.
  • Eiendomsselskap: Dette er selskaper som eier eiendommer som de leier ut. Dette kan være næringsbygg eller boliger. Mange eiendomsselskap er også eiendomsutviklere og utvikler sine egne eiendommer som beskrevet over. I stedet for å selge dem, leier de dem ut.
  • Forvaltningsselskaper: Dette er selskaper som utfører forvaltning, drift og vedlikeholdstjenester for eiendomsskaper.
  • Eiendomsrådgivere: Dette er selskaper som tilbyr rådgivertjenester overfor eiendomsselskapene Som eiendomsrådgiver menes i denne sammenheng jurister, økonomer og meglere. Rådgivningstjenester til eiendomsutvikling i form av arkitekter og rådgivende ingeniører er viktige bidragsytere i næringskjeden, men inngår ikke som en del av eiendomsbransjen.