Hvorfor skal vi digitalisere? Hvordan kan vi lykkes?

Lavkarbonsamfunnet krever at byggautomasjon anvendes integrert og på nye områder, og digitaliseringen må være både lønnsom og «grønn», hvis bærekraftig. Norsk Eiendom er samarbeidspartner om denne konferansen.

Innovative innkjøp og klar bestillingsstrategi er sentralt for å gjøre lønnsomme kjøp. Hvordan kan byggeiere bidra, og hvilke gevinster kan de høste? Nå går vi fra ord til handling.

Hvem bremser utviklingen mest – Myndighetene, leverandørene, eller byggeierne? Finansnæringens samfunnsmessige ansvar blir mer og mer synlig i samspillet mellom myndigheter, offentlige og private aktører.

«Dette blir høstens viktigste digitaliseringskonferanse.»
Sverre Tilnes, direktør Bygg21

På veg mot digital eiendomsledelse blir tema på konferansens første dag, med innledere fra Direktorater, Statsbygg, Norsk Eiendom m.fl., og bestillerne vil utfordre leverandørene. Konferansens andre dag ledes av Bygg21. der går vi mer i dybden med tema som sensorteknologi, robotteknologi, velferdsteknologi, e-handel og praktiske case.

Fra programmet:

Bygg i Norge: Hvem tar lederskapet i grønn digitalisering?
Hvordan kan vi sikre at det er rasjonelt for den enkelte å gjøre det som er riktig for samfunnet? v/Idar Kreutzer, adm. direktør Finans Norge

  • innovasjon
  • prefabrikkering
  • fremtidens kontor
  • e-handel og praktiske case
  • sensorteknologi, robotteknologi og velferdsteknologi

På veg mot digital eiendomsledelse

v/Carl Henrik Borchsenius, næringspolitisk rådgiver, Norsk Eiendom

Mulige konsekvenser av digitaliseringen?

v/Knud Mohn, controller/seniorrådgiver, Forsvarsbygg

Vi må forandre måten vi (for)handler og leverer varer på

v/Bengt Herning, direktør, bygg og varehandel, Virke

Hvordan anskaffe digitale løsninger som ikke finnes i dag?

v/Johan Englund, seniorrådgiver, Direktoratet for forvaltning og IKT Difi

Bygg riktige bygg – Få redusert arealbruk og lavere driftskostnader

v/John R. Moen, avdelingsdirektør, Statsbygg Hovedkontor

Workshop: «Trusler gir muligheter»

Bellona og Innovasjon Norge runder av konferansen.

Se foreleserne her

Leverandører inviteres til å presentere sine produkter og løsninger: Klikk her for mer info

Praktisk informasjon

Møteledere: Bygg21-direktør Sverre Tiltnes og Thor Olaf Askjer, adm. dir. Norsk Eiendom

Arrangører: Forum for Norges eier- og forvalterorganisasjoner.

Målgruppe: Byggeiere, byggherrer, bestillere, FM-selskaper, rådgivere og leverandører.

Påmelding