Leder april 2018

portrett thor olaf askjer

2017 ble på mange måter det året digitaliseringsbegrepet fikk en ny oppvåkning i de fleste sektorer. Dette skjedde også i vår bransje der begreper som «Digitalt veikart», «Propp Tech» og «Digital tvilling» ble nye bekjentskaper. I Norsk Eiendom laget vi en rapport om «Digital eiendomsledelse» der vi la grunnlaget for hva og hvordan digitaliseringen kan hjelpe oss med en mer effektiv eiendomsledelse.

DAK (Dataassistert konstruksjon) og BIM (Bygningsinformasjonsmodeller) er velkjente begrep som lenge har vært drevet frem av rådgiversiden. Mange av de store entreprenørene begynner å få stor nytte av BIM i sin produksjonsplanlegging og –  gjennomføring. Men hvilken nytte har byggeierne av denne avanserte teknologien? Denne er ikke åpenbar! Men også her begynner det å skje ting. Flere av våre medlemsbedrifter har skaffet seg digitaliseringskompetanse de plasserer i ledergruppen. Dette kjennes helt rett. Andre har sagt at de må utarbeide en digitaliseringsstrategi og leier gjerne inn eksperthjelp for å utvikle slike. Dette kan fort bli et blindspor dersom digitaliseringsstrategien ikke blir fullstendig integrert i selskapets kjerneprosesser.

Norsk Eiendom er nå i ferd med å etablere et nettverk der hele næringskjeden går sammen om å «digitalisere sammen». Vi gjør dette for å kunne oppnå effekt av de mange initiativ som er gjort og som skal gjøres. Ved raust å dele av egne erfaringer, være åpne om sine udekkede behov og villig være med på å løse det som skal til for at systemene skal spille på lag, er muligheten til stede for at en digital evolusjon kan hjelpe oss på veien.

Hva er det som skal løses, og hvorfor er digitalisering så viktig? Samfunnet står overfor utfordringer vi i dag ikke vet hvordan skal løses. Utfordringene er beskrevet gjennom FN’s 17 bærekraftsmål. Man kan velge å være fatalist eller å være teknologioptimist. Etter mitt syn er det hevet over enhver tvil at bedre anvendelse av eksisterende teknologi og utvikling av teknologi som i dag ikke finnes, er helt nødvendig for at kloden ikke skal forgå. Derfor blir digitalisering ikke bare «kjekt å ha», men det blir en forutsetning for videre eksistens på alle nivåer.

Digitalisering er og vil oppleves fascinerende. Men det vil også oppleves smertefullt. Målene kan ikke nås uten disrupsjon. Det innebærer banebrytende innovasjon som vil forstyrre eksisterende forretningsmodeller. Dette rammer også vår del av næringskjeden fordi kundenes krav til kvalitet, kostnadseffektivitet, fleksibilitet og funksjonalitet allerede er i ferd med å endre seg. Som byggeiere trenger vi en digital tvilling til det bygget vi har kjøpt, og vi trenger en digital tvilling til det bygget vi skal drifte. Da har vi en rimelig mulighet til å lykkes med våre egne forretningsmål, samtidig som vi blir en dugelig bidragsyter til at samfunnet utvikler seg slik vi alle vil.

Thor Olaf Askjer