Byggenæringens Landsforening har nå sendt ut forslag til Digitalt Veikart for BAE-næringen og ber om innspill til arbeidet. Hensikten med veikartet er å ivareta en hel næring på et overordnet nivå. Det angir hvilke mål som bør settes for næringen og hva som bør gjøres for å nå disse målene.