Som en del av Norsk Eiendoms arbeid med seriøsitet og omdømme for eiendomsbransjen, tilbyr vi nå dilemmatrening for våre medlemmer. Dilemmatrening gir erfaring i å se helhet og treffe beslutninger som er gunstige for bedriften i krevende problemstillinger. Hensikten med dilemmatrening er å bidra til et bedre omdømme for den enkelte bedrift og for bransjen.

En slik samling med dilemmatrening tar 2 timer. En viktig del av samlingen er gjennomgang og diskusjon av ulike case i grupper på 3-4 personer. Hvert case beskriver et dilemma og gruppene skal diskutere ulike konsekvenser og løsninger for caset. I tillegg til ledelsen tror vi en slik samling også vil være nyttig for f.eks. prosjekt- og driftsledere som daglig vil kunne bli involvert i potensielle dilemmaer.

Send en e-post til Carl Henrik Borchsenius hvis du er interessert i å gjennomføre en slik samling i din bedrift!