Direktesendte møter

 
Her kommer streaming fra kurset om universell utforming:

Tilgjengelighet for alle er en viktig del av bærekraftig eiendomsutvikling

Tirsdag 20. august kl 08.10

Her kan du se opptak fra det sist sendte møtet:

Det er tverrpolitisk enighet om at vi skal ha et universelt utformet samfunn. Flere av FN’s bærekraftsmål tydeliggjør dette. Norsk Eiendom har nylig lansert en veileder for bærekraftig stedsutvikling

Dette kurset vil utdype temaet, gi en bedre bakgrunn for hvorfor universell utforming er viktig samt gi vellykkede prosjekteksempler på hvordan dette kan gjøres i praksis.

Program

08.00  Registrering og kaffe

08.10  Velkommen v/Thor Olaf Askjer adm. direktør i  Norsk Eiendom

08.15  «Noen trenger mer for å få det samme». Hvorfor er det politisk enighet om et universelt utformet Norge og hvordan kan det gjøres?
v/Geir Lippestad, Advokatfirmaet Lippestad

08.35  Utvikling av fremtidens innovasjonsdistrikt
v/ Christine Wergeland Sørbye, direktør Oslo Science city

09.00  Bidrar eldreboliger og omsorgsboliger til segregering eller integrering?
v/ Bjørn Knutsen, eiendomssjef Diakonhjemmet Eiendom

09.20  «Pusterommet i skogen» – der sykdom møter friskhet
v/ Helle Aanesen, daglig leder Aktiv mot kreft

09.40  Pause

10.00  Rettslig grunnlag som sikrer likeverd og inkludering, og samtidig bidrar til mangfold v/Anna Marion Persch, Advokatfirmaet Lippestad

10.20  Eksempler på sammenhengen mellom universell utforming og sosial bærekraft
v/Trine Presterud, Universell Utforming AS

10.40  «Under åpen himmel». Rom for samskapning med eiendomsutviklere
v/Laurie Vestøl, Urban Space Lab AS 

11.15  Håndbok for bærekraftig stedsutvikling
v/ Carl Henrik Borchsenius, fagsjef Norsk Eiendom

11.30  Minglelunsj