– Nå må vi diskutere hvordan byer, bygder og bygg skal se ut etter korona. Vi må forebygge trangboddhet og trengsel, sikre flerfunksjonelle nabolag og gode transportmuligheter, skriver adm. dir. i Norsk Eiendom, Tone Tellevik Dahl, i Dagens Næringsliv.

Tidligere pandemier har endret utforming av byer og samfunn, og ført til at vi har funnet nye og bedre måter å ramme inn livene våre på.

Svartedauden etterlot seg arealer som ble forvandlet til parker, urbane torg og promenader, som nå beriker våre byer.

Skal samfunnet være bedre rustet mot tilsvarende pandemier i fremtiden må trangboddheten bekjempes. Det må bygges flere og rimeligere boliger.

Den andre faktoren for å begrense smitterisiko i samfunnet er trengsel. Vi må redusere behovet til den enkelte for å oppsøke områder hvor mange ferdes, og å tilrettelegge områdene slik at de tåler utstrakt bruk samtidig som smittevernhensyn ivaretas.

Vår bransje har og tar et betydelig samfunnsansvar i dag og vil også fremover, sammen med myndighetene bidra til å skape gode og bærekraftige steder der vi jobber, lever og bor.

Administrerende direktør i Norsk Eiendom Tone Tellevik Dahl.

Kommende arrangementer

Citykonferansen Nord 2021

9. november • 09:00 - 22:00

Fremtidens byer på Evolve Arena

10. november - 11. november

Citykonferansen Stavanger 2021

11. november • 09:00 - 22:00