Så lenge boligpolitikken minner mest om et kakelotteri, er det ikke rart det bygges for få boliger, skriver administrerende direktør Tone Tellevik Dahl i Dagens Næringsliv.

Førstelektor Jon Mjølhus insinuerer i DN at utbyggerne lar tomtene ligge for å oppnå høyere fortjeneste. Vi mener han bommer i årsakssammenheng og ressonnement, og at han heller burde gå i dybden av hvordan uforutsigbare politiske prosesser gjør at det bygges for få boliger.

Det er ikke spekulasjon å prøve å oppnå utbyggingsvolumene som kommuneplanen tillater. Norsk Eiendoms medlemmer opplever ofte at politikere bryter med signalene de har gitt gjennom den overordnede kommuneplanen, når det kommer til den konkrete reguleringen. Ved regulering opplever utbyggere å få krav om å kutte kraftig på antall boliger. Mens i andre tilfeller skjer det motsatte. Dette gir usikkerhet og forskjellsbehandling.

Den høye usikkerheten fremstår som “lotteri-politikk” og skaper et insentiv til å la tomtene stå ubebygget. Dette er ikke en situasjon vi ønsker oss.

God og stabil boligbygging er ikke mulig hvis det er høy usikkerhet knyttet til rammebetingelsene. Bransjen trenger forutsigbarhet for hvor mye, når og hvor det skal bygges.

Den forutsigbarheten må politikerne skape. Kommuneplaner må bli klarere og tydeligere, blant annet om kvalitet, høyder, ytre rammer og volum.

En klar og tydelig bestilling fra politikerne vil sikre god og stabil boligbygging over tid, noe som igjen vil bidra til lavere boligprisvekst.

Kommende arrangementer

NyttårsJAZZ med BAE-næringen

27. januar • 16:00 - 20:00

Rapportlansering: Morgendagens kontorbehov

3. februar • 11:00 - 12:00

Citykonferansen Oslo 2022

29. mars • 12:00 - 20:00