Regjeringen har lagt frem en Klimaplan mot 2030. – Dette med fossilfrie anleggsplasser er noe eiendomsbransjen har bedt om i fem år. Jeg savner en trinnvis innfasingsplan, ikke bare en snever handlingsplan for én enkelt sektor. Dette har vi ikke tid til, sier adm. direktør, Tone Tellevik Dahl, til E24.

Regjeringens Klimaplan 2021-2030

Norsk Eiendom er glad for at vår bransjes bestillermakt endelig blir anerkjent i et eget kapittel i klimaplanen, men vi er skuffet at det ikke følger nok målrettede tiltak med den anerkjennelsen.

Hovedmomenter fra Klimaplanen:

  • CO2-avgiften skal gradvis økes fra 590 kroner til 2.000 kroner per tonn i 2030, og pekes på som et sentralt virkemiddel for å utfase fossil energi i industrien og på byggeplasser.
  • Som varslet i Granavolden vil regjeringen, i samarbeid med bransjen, legge til rette for at bygg- og anleggsplassar skal være fossilfrie innen 2025. Utover CO2-avgiften, kommer det en handlingsplan for fossilfrie anleggsplasser i transportsektoren. Forbud mot bruk av mineralolje til byggvarme på byggeplassar innføres allerede fra 1. januar 2022. Hvis det blir behov for det, vil regjeringen vurdere sterkere virkemidler inkludert et forbud.
  • Energikrav som svarer til nesten nullenerginivå i ny byggteknisk forskrift (TEK).
  • Mer oppmerksomhet om klima- og miljøavtrykket til ulike materialer i TEK skal bidra til at bedrifter investerer i lav- og nullutslippsløysninger.
  • Mer fleksible krav, og teknologi- og materialnøytrale krav til CO2 per m2, skal bidra til mer innovasjon.
  • For å lykkes med klimakrav i bygg varsles endringar i TEK og dokumentasjonsforskriften (DOK), samt samarbeid mellom myndigheter og bransje, for å sikre digitalisering, åpne data og dokumentasjon som kan leses av maskiner.
Møte med statssekretær Maren Hersleth Holsen i Klima- og miljødepartementet.

Møte med statssekretær

For å gi innspill til regjeringens klimaplan og den kommende strategien for sirkulær økonomi, hadde vi før fremleggelsen av klimaplanen, et møte med statssekretær i klima- og miljødepartementet (KLD), Maren Hersleth Holsen.

I tillegg til Norsk Eiendom-sjefen møtte fagsjef for næringspolitikk og kommunikasjon, Naomi Ichihara Røkkum, samt Grønn Byggallianses daglig leder, Katharina Bramslev, og leder for kompetanseheving, Anne Solgaard.

Hoveddilemmaet for eiendomsbransjen er en rekke regelverk som hindrer innovasjon og nytenkning for å gi bærekraftige løsninger, og behov for at det blir et større marked for bærekraft.

Utover fossilfrie byggeplass og klimakrav i TEK, tok vi opp:

  • Gi kommuner mulighet til å redusere eller fjerne eiendomsskatten for miljøvennlige bygg.
  • Fjerne dokumentavgift på grunnmur og andre bærende konstruksjoner, for å unngå riving av bygg.
  • Forenkle byggteknisk forskrift slik at det blir enklere å rehabilitere og unngå riving.
  • Være pådriver for endring av EUs byggevareforordning for å gjøre gjenbruk/ombruk enklere.

Se også eget møte om Enova med en annen statssekretær i KLD og møte om handlingsplanen for bærekraft med Nikolai Astrup.

Kommende arrangementer

NyttårsJAZZ med BAE-næringen

27. januar • 16:00 - 20:00

Rapportlansering: Morgendagens kontorbehov

3. februar • 11:00 - 12:00

Citykonferansen Oslo 2022

29. mars • 12:00 - 20:00