25. april ble Håndbok for bærekraftig stedsutvikling lansert. – Det er bra at eiendomsbransjen selv tar tydelig grep for å skape gode byrom, sier byråd for byutvikling i Oslo, Hanna Marcussen.

De fire prosjektansvarlige viser frem håndboken
Disse står bak håndboken: F.v. Kristian Kistorp og Isabel Ruiz Lopez fra Grape Architects, Anders Nohre-Walldén fra Grønn Byggallianse og Carl Henrik Borchsenius fra Norsk Eiendom.
forsiden av håndboken
Klikk på bildet for å laste ned håndboken.
forsiden av dokumentet med overskrift og illustrasjon som viser bærekraftsmålene
Et annet verktøy for eiendomsvirksomheter er den nye bærekraftstrategien til Norsk Eiendom. Her får du  konkrete tiltak som kan iverksettes for å oppfylle FNs bærekraftsmål.

Håndboken ble initiert av bransjeforeningen Norsk Eiendom, og er laget i samarbeid med Grønn Byggallianse og Grape Architects. Det var stor interesse for lanseringen, og møtet ble raskt fulltegnet.

Eiendomsbransjen har et stort fotavtrykk på hvordan samfunnet utvikles. Hvordan steder utvikles har betydelig innvirkning på folks hverdag.

– Veilederen skal gi eiendomsutviklere innsikt i, og inspirere til, en mer helhetlig utvikling av eiendom, områder og steder, sier utviklingssjef i Grønn Byggallianse, Anders Nohre-Walldén.

Fagsjef for bransjeutvikling i Norsk Eiendom, Carl Henrik Borchsenius, understreker at: – Enkeltvis er det mange gode

prosjekter, men som bransjeforening, ønsket vi mer kunnskapsdeling og et konkret verktøy som er enkelt å ta i bruk.

Han håper at håndboken bidrar til at flest mulig prosjekter bidrar til bærekraftig stedsutvikling i fremtiden.

Håndboken tar for seg miljømessig-, sosial- og økonomisk bærekraft i eiendomsutvikling. For hvert tema følger konkrete tiltakspunkter og verktøy.

– Eiendomsaktører er viktig for hvordan byer og steder blir utviklet. Derfor er det nødvendig å ha bærekraftsperspektivet med, påpeker byråden.

Anders Nohre-Walldén og Carl Henrik Borchsenius i hyggelig samtale utenfor Næringslivets Hus
Anders Nohre-Walldéni og Carl Henrik Borchsenius har vært prosjektledere for utforming av håndboken.

Fullsatt sal da håndboken for bærekraftig stedsutvikling ble lansert

Ca 90 personer møtte opp til lanseringsmøtet. De fikk servert 1,5 time fullspekket med nyttig informasjon, og en håndbok til å ta med hjem. Møtet ble streamet og opptaket er nå lagt ut slik at du kan se det i sin helhet sammen med presentasjonene.

Møteleder Carl Henrik Borchsenius på scenen
Carl Henrik Borchsenius fra Norsk Eiendom innledet frokostmøtet.
Byrådssekretær Rasmus reinvang på scenen
Byråd Rasmus Reinvang satte søkelyset på hvordan Oslo kommune og eiendomsutviklere bedre kan samarbeide for en bærekraftig områdeutvikling.
Foreleserne fra Grape Architects på scenen foran publikum
Isabel Ruiz Lopez og Kristian Kistorp fra Grape Architects presenterte håndboken og en intervjurunde med flere fremtredende eiendomsaktører.
foreleser Andreas Vaa Berman fra plan og bygningsetaten på scenen
Andreas Vaa Bermann fra Plan- og bygningsetaten snakket om hvordan lykkes med bærekraftig områdeutvikling i regulerings- og byggesaksprosessen.
Foreleser Thomas Berman fra Pådriv på scenen
Thomas Berman fra Pådriv snakket om nettverk for bærekraftig utvikling i Hovinbyen.
Foreleser Anders Nohre Walldén på scenen
Anders Nohre-Walldén presenterte Grønn Byggallianses arbeid innenfor stedsutvikling og hvilke verktøy de kan tilby.
Bildet viser nesten alle ca 90 deltagerne