Norsk Eiendom har sammen med Huseiernes Landsforbund og Forum for Næringsmeglere i mange år utarbeidet og videreutviklet et sett med standard leieavtaler for næringslokaler.

Statsbygg og Difi har etter omfattende drøftinger blant de større offentlige leietagerne kommet frem til at det er gunstig for offentlige leietagere å bygge videre på den kontraktstradisjon som følger av «Standardavtalene». Norsk Eiendom mener at dette er positivt for både leietagere og utleiere.

Statsbygg og Difi har lansert en «Mark-up-versjon» av «Standardavtalen» hvor de anbefaler endringer av en rekke bestemmelser. «Mark-up-versjonen» innebærer at utleiere påføres en risiko de normalt ikke tar høyde for i sin prising av leieobjektet. Norsk Eiendom har derfor funnet det nødvendig å belyse disse risiki slik at den enkelte utleier selv ved bruk av en veileder vi har utarbeidet kan vurdere hvorvidt det er mulig å prise den enkelte risikofaktor og således vurdere å måtte avstå fra å gi tilbud. Veiledningen gir utleier også mulighet til å prise de enkelte endringsforslagene, eller vurdere om det må tas forbehold i tilbudet.

Det er viktig å gjøre oppmerksom på at konkrete forespørsler fra offentlige leietagere kan inneholde andre endringer enn de som er inntatt i «Mark-up-versjonen».

Veilederen er utarbeidet i samarbeide med Advokatfirmaet Føyen Torkildsen AS.