– Parismålet og en ny sirkulær økonomi

Grønn Byggallianse i samarbeid med Norsk Eiendom arbeider nå med utformingen av veikartet for hvordan eiendomsektoren konkret må bidra for å oppfylle Norges miljømål.

I løpet av våren har det blitt gjennomført både workshops og intervjuer av utvalgte bidragsytere. Første utkast av veikarteter er nå publisert og fire hovedspørsmål har utkrystalisert seg:

  • På hvilke områder har det størst effekt å bidra?
  • Hva skal til for at bransjen kan omstille seg på kommersielle betingelser?
  • Hvilke grep må gjøres for å redusere utslipp knyttet til energibruk i drift, materialer og transport?
  • Hvordan oppnå krav til redusert avfall og økt utnyttelse av materialressurser?

Grønn Byggallianse ønsker at medlemmer i Norsk Eiendom bidrar med sine innspill til teksten slik den foreligger nå. Vi har satt frist for kommentar til torsdag 2.6 kl 9:00.

Etter at de inkomne kommentare er behandlet skal veikartet forankres i styrene til Grønn Byggallianse og Norsk Eiendom, for så å presenteres på et åpent møte 23.6 kl 9.00 og overleveres Regjeringens utvalg for Grønn Konkurransekraft samme dag.

Kommentarer bes sendt på mail til katharina.bramslev@byggalliansen.no

  • Last ned veikartet her.