Eiendomsselskap nummer 50 tilslutter seg strakstiltakene

Atle Sylvarnes, daglig leder
i Backer AS.

Når Backer AS nå signerer, har 50 toneangivende eiendomsselskaper forpliktet seg til å gjennomføre strakstiltakene i Eiendomssektorens veikart mot 2050. – Våre valg i dag påvirker fremtidens generasjoner, sier daglig leder i Backer AS Atle Sylvarnes.

Pressemelding fra Backer AS, Grønn Byggallianse og Norsk Eiendom:

– Vi gratulerer Backer og synes det er både gledelig og lovende at 50 selskap nå har forpliktet seg til å følge opp veikartet. Strakstiltakene er vår klare anbefaling til hva selskap som tar klima og miljø på alvor bør gjøre i dag for å være konkurransedyktige i en grønn fremtid, sier daglig leder i Grønn Byggallianse, Katharina Th. Bramslev.

Ved å signere 10 strakstiltak forplikter selskapet seg til at det bygges grønt. Strakstiltakene er en del av Eiendomssektorens veikart mot 2050, som er utviklet av Grønn Byggallianse og Norsk Eiendom for å sikre grønn omstilling i næringen.

Daglig leder i det bergensbaserte selskapet, Atle Sylvarnes, ble nylig valgt inn i styret i Grønn Byggallianse.

– Vi må ta konsekvensen av all den kunnskapen vi nå har om hvordan vår sektor påvirker miljøet og om de langsiktige konsekvensene av valgene vi tar i dag. Byggene våre skal stå i veldig mange år, og da må vi ta riktige beslutninger for fremtidige generasjoner, sier han.  

 Miljø har siden 2011 vært en del av verdigrunnlaget til selskapet. Sylvarnes forteller at de merker en endring i markedet.

 – Vi har miljøsertifisert våre bygg med BREEAM i flere år. Der vi før måtte forsvare hvorfor vi skulle miljøsertifisere byggene, blir vi nå heiet frem. Det har skjedd et klart stemningsskifte, særlig i finanssektoren, og vi er spente på veien videre, sier han.

 Setter strakstiltakene ut i livet på Kronstad

Sylvarnes forteller at de lenge har forberedt seg på å signere strakstiltakene.

– Vi må jo mene det når vi først forplikter oss. Vi har derfor vurdert hvilke konsekvenser det å signere strakstiltakene får over tid, og nå er vi klare for å følge opp alle punktene. Da er tiden inne for å signere, sier Sylvarnes.

Det passet også fint for selskapet å tilslutte seg strakstiltakene når prosjektet Kronstad X nærmet seg oppstart.

I nærings- og boligprosjektet på 20. 000 kvm på Kronstad i Bergen skal selskapet sette strakstiltakene ut i livet. Bygningsarbeidet skal etter planen starte i 2021 og være ferdig våren 2023.

Klar for å endre tankesett

– Å signere innebærer at vi vil måtte gå gjennom tankesettet vårt når vi ser på nye prosjekter og investeringer, og se dette i sammenheng med strakstiltakene. Vi skal jobbe med strakstiltakene på alle plan i bedriften, forteller Sylvarnes.

Administrerende direktør Thor Olaf Askjer i Norsk Eiendom sier: – Backer illustrerer godt verdien av å tilslutte seg strakstiltakene. Miljøforpliktelsene skal gjennomsyre hvordan et selskap tenker og handler. Vi er utrolig glad for at vi har femti selskaper som ønsker å lede an i det grønne skiftet. 

Mens noen av tiltakene allerede er en del av driften, er andre nytt farvann for selskapet.

– Å miljøsertifisere organisasjonen og fjerne fossil oppvarming med olje og gass er to tiltak vi allerede har på plass. Vi har også jobbet mye med måling og effektivisering av energibruk. Å etterspørre fossilfri byggeplass og planlegge for demontering og gjenbruk av materialer er derimot nytt for oss, så her skal vi kaste oss ut på litt dypere vann, forteller Sylvarnes.

Selskapet er i startfasen med å ta i bruk miljøsertifiseringssystemet BREEAM In-Use for eksisterende bygg.

Backer har også mål om å være innovative, i tråd med strakstiltaket om å premiere innovative løsninger.

– Å jobbe med innovasjon er alltid spennende, fordi det innebærer å teste ut noe som er uprøvd. Vi er med i Proptech Innovation, som er en møteplass for virksomheter med innovative løsninger, og tar med oss erfaringer derfra, forteller Sylvarnes.

Backer AS er selskap nr. 50 som signerte strakstiltakene, og Grønn Byggallianse gratulerer med blomst. F.v.: Driftsleder Eirik Sætre, driftsleder Magnar Ove Nordtveit, prosjektleder Kjell Sylvarnes og daglig leder Atle Sylvarnes. Foto: Backer AS.

10 anbefalte strakstiltak for boligutviklere

 1. Innføre miljøledelse der organisasjonen definerer overordnede miljømål og etablerer et systematikk for etterprøving og stadig forbedring.
 2. Definere nivå på hvert prosjekts bærekrafts-ambisjon
 3. Vurdere byggets muligheter for samspill med omgivelsene der bygget ses i sammenheng med omgivelsene når det gjelder energiproduksjon og –bruk, etablering og bruk av fellesarealer og tilpasning av arkitekturen.
 4. Etterspørre innovasjon. Etterspørre, oppfordre og premiere aktører som foreslår nye løsninger som fremmer energieffektivitet, fleksibilitet, lavere klimagassutslipp og andre miljøkvaliteter.
 5. Utnytte takflatene basert på en vurdering av hva som er best egnet i hvert prosjekt.
 6. Etterspørre fleksible og arealeffektive løsninger. Legge til rette for at materialer og hele bygg får lang levetid også når brukerens behov endres.
 7. Etablere rutiner for å stille miljøkrav ved innkjøp av bygningsprodukter. Det betyr å stille krav om at produkter ikke skal inneholde miljøgifter og å etterspørre og prioritere produkter som har lave klimagassutslipp under produksjon og transport.
 8. Etterspørre fossilfri byggeplass. Langsiktig mål må være utslippsfri byggeplass, men biodiesel vil være en overgangsløsning der elektrisk drevne maskiner og utstyr ikke kan skaffes. Byggvarme bør være elektrisk eller fra fjernvarme i områder der det tilbys.
 9. Vurder hvordan boligprosjektet kan stimulere brukere til en bærekraftig livsstil. Utbygger kan for eksempel ved tilby bildeleordning, trygg sykkelparkering og smartteknologi for energibruk og effektutjevning.
 10. Utarbeide bruksanvisning for boligkjøpere og leietakere for å bidra til god ressursutnyttelse, liten forurensning og godt inneklima i bruksfasen.

10 anbefalte strakstiltak for små og store byggeiere

 1. Miljøsertifisere organisasjonen (ISO 14001 eller Miljøfyrtårn for mindre bedrifter)
 2. Fjerne fossil oppvarming (olje og gass), også til topplast
 3. Kun kjøpe bygningsprodukter uten innhold av helse- og miljøfarlige stoffer
 4. Innføre miljøledelsessystem, for eksempel en BREEAM-In-Use gjennomgang, på hele porteføljen og sette opp plan for kontinuerlig forbedring av byggene
 5. Gjennomføre en utredning om hva takflatene kan og bør brukes til, som for eksempel overvannshåndtering, energiproduksjon, rekreasjonsareal eller birøkt
 6. Premiere innovative løsninger og diskutere risikohåndtering, for eksempel gjennom å sette av en egen post i budsjettet for risiko ved utprøving av nye løsninger
 7. Kreve at arkitekten utarbeider plan for hvordan materialene kan demonteres og gjenbrukes ved ombygging eller riving og tilstrebe å finne løsninger og materialer som gir minst mulig avfall
 8. Bestille energibudsjett for beregnet reelt energibruk (i tillegg til beregningskrav i TEK) og dokumentasjon av hvilke tiltak som er gjort for å få ned forventet reelt energibruk i drift av bygget
 9. Etterspørre og prioritere bygningsprodukter som har lave klimagassutslipp (dokumentert gjennom EPD (Environmental Product Declaration)
 10. Etterspørre fossilfri byggeplass
2021-07-12T09:14:10+02:0020. mai 2020|

Del saken på sosiale medier:

Go to Top