Velkommen til et spennende debattmøte på morgenkvisten 15.08.17. Møtet er primært for medlemmer i Norsk Eiendom, men vi har også invitert noen andre sentrale boligutviklere i Bergen. Håkon Iversen vil innlede med en utfordring til så vel egne rekker som politikere og kommunens administrasjon. Krister Hoaas vil lede debatten. Vi har begrenset plass så prinsippet om førstemann til mølla gjelder.

Norsk Eiendom har ikke hatt noen boligpolitikk til nå. Det vil styret endre på, og derfor inviterer vi til debatt. Det vil selvsagt kreve mer enn en enkelt debatt for å utvikle en politikk på området. Men vi må begynne et sted.

Har vi som eiendomsutviklere et samfunnsoppdrag, eller er det tilstrekkelig at vi leverer det boligkjøperne betaler for? Det at de fleste boligprosjekter ser ut som om de kommer fra en og samme maskin, er kanskje ikke noe vi kommer til å se tilbake på med stolthet? Det forventes kanskje ikke mere av oss enn at vi legger oss på minimumsstandard når det gjelder bodareal og kjøkkenknotter? Se også her en artikkel til inspirasjon.

EiendomsTanken er en ny debattform som Norsk Eiendom vil benytte til flere viktige temaer. Vi er veldig opptatt av at det skal komme noe ut av debatten. Før vi går fra hverandre, skal vi vite hva vi skal gjøre videre med det vi har debattert.

Krister Hoaas fra Bergen næringsråd vil lede debatten i Handelens hus.
Påmelding

Tid: 15. august kl 08.00-10.00. Registrering med kaffe og rundstykke fra kl 07.30
Sted: Klubben i Handelens og Sjøfartens hus, Olav Kyrresgate 11

Møtet er gratis. Av hensyn til praktiske forhold er det nødvendig med bindende påmelding.