– Bra at Gram kjenner kommune-Norge godt og det ansvaret de har knyttet til planprosesser, sier adm. direktør i Norsk Eiendom Tone Tellevik Dahl til EiendomsWatch.

Tone Tellevik Dahl.

Hurdalplattformen

– Når det gjelder plattformen mener vi det er positive ansatser, selv om man kunne håpe på litt mer konkrete tiltak for å gi bransjen gode rammebetingelser for bære­kraftig byutvikling, sier Norsk Eiendom-sjefen. –  Men bra at de skriver at de tydelig skal samarbeide med næringene om avgiftssystemer og andre tiltak for å gå i en grønnere retning. Så vårt ønske om å fjerne dokumentavgif­ten på grunnmur vil være en del av samtalen som jeg forstår regjeringen inviterer til, slik at det blir mer lønnsomt å bevare enn å rive.

Tellevik Dahl mener at det kan komme endringer senere men at det ikke er endringer i departementsstrukturen og vil fortsatt anbefale at kommunalministeren overtar ansvar for flere lover fra Justisdepartementet.

– Så er det klart at det er kjente fraser når det gjelder fortsatt knutepunktsfortetting, redusere statlige innsigelser, koordinere seg bedre, forenkle. Dette sier jo enhver regjering uavhengig av farge, så det er ikke noe nytt, fortsetter Tellevik Dahl.  – Vi vil følge med og bistå med innspill og forslag for at dette skal bli realisert. Selv om politikerne har gode mål er det noe med å få det til i praksis.

Cityglødvinner blir klimaminister

Norsk Eiendom kåret Bjarth Eide til Årets eiendomstalent CityGlød på Citykonferansen i september, og Tone Tellevik Dahl er fornøyd med valget av ham som klimamaminister:

– Barth Eide har vært tett på eiendombransjens klima­arbeid de siste årene, og kjenner våre krav. Nærings­ministeren kjenner også bransjen godt, selv om han ikke kommer direkte fra eiendom. Han kommer selv fra en bransje virksomhet som har tatt på seg en stedsut­vikler­rolle gjennom egen virksomhet og ble av Norsk Eiendom kåret til Årets eiendomstalent CityGlød på Citykonferansen i september, sier hun.

– Så må vi bli kjent med det nye laget i kommunal­departe­mentet, fortsetter hun. – Det er bra at Gram kjenner kommune-Norge godt og det myndighetsansvaret de har knyttet til planprosesser. Vi håper derfor dette bidrar til fremdrift i forenkling av planprosesser. De skal få lov til å summe seg litt, så gleder vi til å møte dem i gode samtaler som de inviterer til.

Justeringer av statsbudsjettet

– Statsbudsjettet utøver jo skattepolitikken – det siste er mest interessant for vår bransje. Det er egentlig andre dokumenter fra regjeringen som er mer interessante for oss. Regjeringen har sagt i plattformen hva de vil gjøre, at de står fast på skatt for næringseiendom er bra, sier Tellevik Dahl.

Hun er ikke overrasket at eiendomsskatten blir stående:
– Det jeg hadde håpet i plattformen er å gi kommunen mulighet til å innføre en grønn eiendomsskatt ved å tilføre grønne bygg på listen over bygg som kan gis unntak eller rabatt. Det er her vi vil at kommunene skal kunne gi rabatt til grønne eiendommer, for å gi insentiver til utbyggere og boligeiere om å bygge og rehabilitere grønt. Dette er et forslag har vi spilt inn de siste fem årene. Det håper vi en finansminister fra Senterpartiet kan legge inn som en lovendring, for å gi kommunene mer makt og kan gi insentiv for grønne bygg, sier Tellevik Dahl, og legger til at kommunen kan få mulighet til å gi skatterabatt for å fremme bygging av grønne bygg og eiendommer.

Boligtemaet

–  Så håper jeg at de ikke endrer lovendringsforslag knyttet til leie-til-eie, som vi har kjempet lenge for. Dette har den avgåtte regjeringen har foreslått, og jeg håper at den nye lar det ligge – uendret, sier Tellevik Dahl og fortsetter – Det som jeg vil be dem vurdere er om den avgåtte regjeringen strammer for mye på sekundærbolig i beskatningen. Det kan nemlig være til hinder for at flere kommer inn i boligmarkedet.

– Den nye regjeringen må vurdere om Solberg-regjeringen har spent buen litt for stramt for skattelegging av sekundærbolig. Det kan få utilsiktet utfall med høyere leiepriser, som igjen kan gjøre det vanskeligere å komme inn på boligmarkedet, sier hun og avslutter med:

– Men Norsk Eiendom er glad for et høyt egenkapitalkrav på sekundærbolig, det er viktig.

Les mer

Kommende arrangementer

Rapportlansering: morgendagens kontorbehov

19. januar 2022 • 08:45 - 11:00

skiskyttekonkurranse

Eiendoms­mesterskap i skiskyting 2022

8. februar 2022 • 18:30 - 21:00

Citykonferansen Oslo 2022

17. februar 2022 • 12:00 - 20:00