Vil ha grønn drahjelp fra ny regjering

– Bra at Gram kjenner kommune-Norge godt og det ansvaret de har knyttet til planprosesser, sier adm. direktør i Norsk Eiendom Tone Tellevik Dahl til EiendomsWatch.

Tone Tellevik Dahl.

Hurdalplattformen

– Når det gjelder plattformen mener vi det er positive ansatser, selv om man kunne håpet på litt mer konkrete tiltak for å gi bransjen gode rammebetingelser for bære­kraftig byutvikling, sier Norsk Eiendom-sjefen. – Men bra at de skriver at de skal samarbeide med næringene om avgiftssystemer og andre tiltak for å gå i en grønnere retning.

Vårt ønske om å fjerne dokumentavgif­ten på grunnmur, slik at det blir mer lønnsomt å bevare enn å rive, vil være en del av samtalen vi fremover kommer til å ha med regjeringen.

Tellevik Dahl mener at det kan komme endringer senere men at det ikke er endringer i departementsstrukturen og vil fortsatt anbefale at kommunalministeren overtar ansvar for flere lover fra Justisdepartementet.

– Så er det klart at det er kjente fraser når det gjelder fortsatt knutepunktsfortetting, redusere statlige innsigelser, koordinere seg bedre, forenkle. Dette sier jo enhver regjering uavhengig av farge, så det er ikke noe nytt, fortsetter Tellevik Dahl. – Vi vil følge med og bistå med innspill og forslag for at dette skal bli realisert. Selv om politikerne har gode mål er det noe med å få det til i praksis.

Cityglødvinner blir næringsminister

Norsk Eiendom kåret Jan Christian Vestre til Årets eiendomstalent CityGlød på Citykonferansen i september 21, og Tone Tellevik Dahl er fornøyd med valget av ham som næringsminister:

– Vestre har vært tett på eiendombransjens klima­arbeid de siste årene, og kjenner våre krav. Nærings­ministeren kjenner også bransjen godt, selv om han ikke kommer direkte fra eiendom. Han kommer selv fra en bransje virksomhet som har tatt på seg en stedsut­vikler­rolle gjennom egen virksomhet, sier hun.

– Så må vi bli kjent med det nye laget i kommunal­departe­mentet, fortsetter hun. – Det er bra at Gram kjenner kommune-Norge godt og det myndighetsansvaret de har knyttet til planprosesser. Vi håper derfor dette bidrar til fremdrift i forenkling av planprosesser. De skal få lov til å summe seg litt, så gleder vi til å møte dem i gode samtaler som de inviterer til.

Justeringer av statsbudsjettet

Statsbudsjettet styrer skattepolitikken – men det er egentlig andre dokumenter fra regjeringen som er mer interessante for oss. Regjeringen stadfester i Hurdalsplattformen at de står fast på dagens skattepolitikk for næringseiendom, og det er bra.

Vi er ikke overrasket at eiendomsskatten blir stående. Foreningen hadde håpet kom i plattformen var å gi kommunen mulighet til å innføre en grønn eiendomsskatt ved å tilføre grønne bygg på listen over bygg som kan gis unntak eller rabatt. Et forslag vi har fremmet til skiftende regjeringer siste fem år. – Det kan gi insentiver til utbyggere og boligeiere om å bygge og rehabilitere grønt. Vi håper en finansminister fra Senterpartiet kan legge inn som en lovendring, for å gi kommunene mer makt og insentiver for grønt byggeri, sier Tellevik Dahl.

Boligtemaet

– Så håper jeg at de ikke endrer lovendringsforslag knyttet til leie-til-eie, som vi har kjempet lenge for. Dette har den avgåtte regjeringen har foreslått, og jeg håper at den nye lar det ligge – uendret, sier Tellevik Dahl og fortsetter – Det som jeg vil be dem vurdere er om den avgåtte regjeringen strammer for mye på sekundærbolig i beskatningen. Det kan nemlig være til hinder for at flere kommer inn i boligmarkedet.

– Den nye regjeringen må vurdere om Solberg-regjeringen har spent buen litt for stramt for skattelegging av sekundærbolig. Det kan få utilsiktet utfall med høyere leiepriser, som igjen kan gjøre det vanskeligere å komme inn på boligmarkedet, sier hun og avslutter med:

– Men Norsk Eiendom er glad for et høyt egenkapitalkrav på sekundærbolig, det er viktig.

Les mer

2022-02-21T13:19:01+01:0015. oktober 2021|

Del saken på sosiale medier:

Go to Top