Eier og forvalterorganisasjonene har organisert seg i et felles forum, ifølge bygg.no. Organisasjonene representerer de som eier, forvalter og utvikler private og offentlige næringsbygg og boliger i Norge.
Les mer