Ønsker du og din bedrift ta i bruk elektronisk signering av leieavtaler?

Vi har fått flere henvendelser fra våre medlemmer om å få dette på plass i våre avtalemaler.

Signeringsløsningen ligger ikke i et dokument, men utleier må selv sørge for ta i bruk elektronisk signering. Man kjøper en løsning hvor man henter opp et dokument og sender det til sin leietager for signering.

I forbindelse med informasjonsmøtene om de nye malene har vi laget en presentasjon om hvordan elektronisk signering fungerer. For mer informasjon, klikk her

Forside av presentasjonen: En kontrakt med logoen til BankID

Kommende arrangementer

Innspillsmøte om Strakstiltak 2.0

24. juni • 13:00 - 14:15

Medlemsmøte i Bergen: NY DATO! 25. august

25. august • 15:30 - 17:45

NY DATO! Citykonferansen Oslo 2021

2. september • 12:00 - 20:00

Citykonferansen Stavanger 2021

28. oktober • 09:00 - 22:00

Fremtidens byer på Evolve Arena

10. november - 11. november