Steds- og byutvikling handler i større og større grad om første og annengangs transformasjon av «brownfield».

De ulike lovområdene er ikke tilpasset en slik utbygging. Derfor har vi lenge bedt regjeringer tilpasse Plan- og bygningsloven, matrikkelloven, delingsloven og eierseksjonsloven slik at det både blir enklere å etablere og drifte komplekse eiendommer.

Regjeringen har oppnevnt et lite utvalg med gode folk til å foreslå løsninger. Norsk Eiendom vil selvsagt følge arbeidet med konstruktive innspill.

Våre medlemmer sitter på betydelig kompetanse på området. Denne kunnskapen finnes ikke minst i en ressursgruppe vi har internt i foreningen.

Les mer på regjeringen.no.

Foto hoyre.no / Hans Kristian Thorbjørnsen