1. oktober 2018 ble § 8-1 tredje ledd i byggesaksforskriften (SAK) endret. Nå er også veiledningen til bestemmelsen oppdatert. I praksis betyr endringen i forskriften at kommunens frist for å behandle søknad om brukstillatelse kan forkortes. Byggverk som er klare til å tas i bruk kan dermed tas i bruk tidligere enn før.
Les mer