Endringene gjelder fra 1. januar i år og er tilpasninger til ny eierseksjonslov. Registrering av utendørs tilleggsdeler til eierseksjon skal nå som hovedregel kunne gjennomføres med enkel bruk av «kontorforretning», dvs. oppmålingsforretning uten oppmøte i marka.
Les mer