EUs handlingsplan for å øke energirenovering av bygninger – Energy Performance of Buildings Directive – er under revisjon. Målet er i det minste å doble den årlige energirenoveringsgraden for bygninger innen 2030. Norsk Eiendom har sendt inn våre innspill utarbeidet i samarbeid med Grønn Byggallianse.

Vi støtter forslaget om å endre og stramme inn energidirektivet for bygningsforskriften for å øke renoveringen av bygninger. Dette kan imidlertid ikke gjøres uten støtte til ikke-regulatoriske tiltak.

Energieffektivitet må ikke sees på som et mål alene, men skal sees i sammenheng med andre kilder til CO2-utslipp som materialbruk og konstruksjon, samt drift, avfallshåndtering, renovering og mulighet for gjenbruk i byggets levetid.

Les våre innspill:

Norsk Eiendom mener:

  • Man må kombinere forsterkede regulatoriske tiltak med ikke-regulatoriske tiltak for å nå målene.
  • Det bør trinnvis innføres minimumsstandarder for CO2-utslipp. Energibruk i drift, byggearbeid og materialer skal være inkludert i beregningen.
  • Energieffektivitet og materialbruk må sees i sammenheng ved renovering av bygninger. Det bør kreves en CO2-beregning som inkluderer både energieffektivitet og materialer for å forhindre suboptimalisering.
  • Vi foreslår en ordning med energisertifikat for eksisterende bygninger. Nybygde boligbygg må alltid være energimerket.
  • Vi støtter innspillene fra World Green Building Council.

Kommende arrangementer

NyttårsJAZZ med BAE-næringen

27. januar • 16:00 - 20:00

Rapportlansering: Morgendagens kontorbehov

3. februar • 11:00 - 12:00

Citykonferansen Oslo 2022

29. mars • 12:00 - 20:00