For sjette år på rad arrangerer IEE, i samarbeid med Nelfo og EFO konferanse om energieffektivisering og energiløsninger i bygninger.RIF, Rådgivende Ingeniørers Forening, er medarrangør.

Stortinget har pålagt regjeringen å sette et mål om 10TWh energieffektivisering i eksisterende bygg. Det betyr at alle bygg må bruke mindre energi. Hva skal til for at elektrobransjen skal bidra til at målet nås og byggeiere investerer?

Litt fra programmet

Man ser på utviklingen fremover og hvordan eiendomsbransjens Veikart mot 2050 og nye energiløsninger påvirker markedet. Solstrøm er på full fart inn, og muligheten til lokal lagring av energi åpner for nye forretningsmodeller. Elbilen får også en viktig rolle i fremtidens energisystem.

Konferansen
Energismarte Bygg

Thon Hotell Arena, Lillestrøm
8.-9. februar 2017

Arrangør: Nelfo, EFO, RIF og IEE
Målgruppe: Eiendom, rådgivere, elektrobransjen

Program