I samarbeid med advokatfirmaet Føyen Torkildsen har vi utarbeidet engelsk versjon av databehandleravtalene – avtalen mellom utleier og leietager om personopplysninger samt avtalen mellom utleier og underleverandør.

Fri tilgang til leieavtaler med tilhørende dokument er forbeholdt medlemmene i Norsk Eiendom. Du må logge inn for å laste ned dokumentene.