Regjeringen gjør det enklere for utbyggere å få tillatelse til å ta bygg i bruk. Dette går fram av forskriftsendring som Kommunal- og moderniseringsdepartementet nettopp har fastsatt.

Les mer