Regjeringen har lagt frem flere konkrete lovendringsforslag for å gjøre det raskere og enklere å bygge, samt et forslag som legger til rette for mer fleksibel bruk av tomme lokaler i byene. Lovproposisjon omhandler forslag til endringer i plan- og bygningsloven og en mindre endring i matrikkellova.

Les mer