Norsk Eiendom vil sette bransjestandard for BIM

– Eiendomsselskapene må bruke bestillermakten for å sikre digitaliseringen fra prosjektering og bygging over til driftsfasen, oppfordrer administrerende direktør Tone Tellevik Dahl i Norsk Eiendom.

Hun roser Statsbygg og Bane NOR som samarbeider for å dele kunnskap og erfaringer rundt bygningsinformasjonmodeller (BIM), omtalt på bygg.no.

– Det er verdifullt at de vil bidra til standardisering av krav som stilles til BIM. Norsk Eiendom lanserte veilederen “ Digital eiendomsledelse: Bestillerkompetanse BIM” rett før sommeren nettopp med mål om å sette en bransjestandard. Alle snakker om digitalisering, men det er fortsatt hindre som gjør at BIM ikke brukes optimalt eller i stor nok grad, spesielt i driftsfasen. Norsk Eiendoms nye veileder er et konkret bidrag for å tette gapet mellom festtaler og praksis, sier Tellevik Dahl.

Hun trekker frem at mange er flinke til å bruke BIM i prosjekterings- og byggefasen.

– Men så driver man fortsatt med klipp og lim i Excel-ark når det kommer til driftsfasen. Det finnes eksempler på virksomheter som har brukt store summer på BIM i prosjekterings- og byggefasen, men som ikke lykkes med å benytte BIM-modellen i driftsfasen. Vi vil bygge ned barrierene for digitalisering. Med veilederen ønsker vi å heve bestillerkompetansen og sette en ny bransjestandard for at BIM også kan brukes i driftsfasen, sier Norsk Eiendom-sjefen.

Hun peker på at leverandører gjerne bruker egne proprietære løsninger som ikke kan samkjøres med andre systemer. Et eiendomsselskap kan for eksempel ha 20 programmer i driftsfasen, for husleie, vedlikehold og så videre, som ikke snakker med hverandre.

– Vi ser at det er behov for å skape et digitalt skifte. Vi må bruke bestillermakten for å kreve åpne dataformater av leverandørene. Det er et enormt potensial i å få BIM over i driftsfasen. Med veilederen kan vi skape en ny standard og gjøre BIM enda mer lønnsomt for eiendomsaktører. Den vil også være til hjelp for bedrifter som er i startgropa med å etablere BIM i organisasjonen, sier Tellevik Dahl.

Administrerende direktør i Norsk Eiendom Tone Tellevik Dahl.

Arbeidsgruppen for veilederen:

  • Prosjektleder Carl Henrik Borchsenius, Norsk Eiendom
  • Hans Kristian Grani, Areo
  • Rupert Hanna, Catenda
  • Pål Oroszko, Entra
  • Kjetil Gulbrandsen. Asplan Viak
  • Per Fredrik Kempf, EBA

– Det er verdifullt at de vil bidra til standardisering av krav som stilles til BIM. Norsk Eiendom lanserte veilederen “ Digital eiendomsledelse: Bestillerkompetanse BIM” rett før sommeren nettopp med mål om å sette en bransjestandard. Alle snakker om digitalisering, men det er fortsatt hindre som gjør at BIM ikke brukes optimalt eller i stor nok grad, spesielt i driftsfasen. Norsk Eiendoms nye veileder er et konkret bidrag for å tette gapet mellom festtaler og praksis, sier Tellevik Dahl.

Hun trekker frem at mange er flinke til å bruke BIM i prosjekterings- og byggefasen.

– Men så driver man fortsatt med klipp og lim i Excel-ark når det kommer til driftsfasen. Det finnes eksempler på virksomheter som har brukt store summer på BIM i prosjekterings- og byggefasen, men som ikke lykkes med å benytte BIM-modellen i driftsfasen. Vi vil bygge ned barrierene for digitalisering. Med veilederen ønsker vi å heve bestillerkompetansen og sette en ny bransjestandard for at BIM også kan brukes i driftsfasen, sier Norsk Eiendom-sjefen.

Hun peker på at leverandører gjerne bruker egne proprietære løsninger som ikke kan samkjøres med andre systemer. Et eiendomsselskap kan for eksempel ha 20 programmer i driftsfasen, for husleie, vedlikehold og så videre, som ikke snakker med hverandre.

– Vi ser at det er behov for å skape et digitalt skifte. Vi må bruke bestillermakten for å kreve åpne dataformater av leverandørene. Det er et enormt potensial i å få BIM over i driftsfasen. Med veilederen kan vi skape en ny standard og gjøre BIM enda mer lønnsomt for eiendomsaktører. Den vil også være til hjelp for bedrifter som er i startgropa med å etablere BIM i organisasjonen, sier Tellevik Dahl.

2020-09-14T13:48:53+02:0010. august 2020|

Del saken på sosiale medier:

Go to Top