Entra tapte mot Oslo kommune i Borgarting lagmannsrett. – Det kan bli svindyrt og fullstendig uforutsigbart, sier adm. dir. Tone Tellevik Dahl til Finansavisen. Hun frykter at det kan bli myndighetsmisbruk om dommen står. Entra har anket saken.

Da saken kan ha ringvirkninger for hele bransjen, har Norsk Eiendom vært partshjelp om gyldigheten av rekkefølgekravene for utbyggingen av juridisk fakultet ved Tullinløkka i Oslo.

Tingretten anså uybygginsavtalene som ulovlige, fordi de ikke ble ansett som nødvendige og relevante for utbyggingen. Lagmannsretten konkluderer derimot med at: «reguleringsplanen ikke er ugyldig hva gjelder rekkefølgekravene og at utbyggingsavtalene ikke er ugyldige».

Til E24 understreker Norsk Eiendom-sjefen at: – Med denne dommen så mener jeg at Nikolai Astrup må få fortgang i klargjøring og tydeliggjøring av regelverket, slik at domstolen får bedre grunnlag til å fatte sine beslutninger. Jeg tviler nemlig på at dette var lovgivers intensjon.

Norsk Eiendom fortsetter som partshjelp og vil også følge opp saken politisk.

Adm. dir. i Norsk Eiendom, Tone Tellevik Dahl.

Kommende arrangementer