– Vi mener Entra har en god sak, og vi håper lagmannsretten legger til grunn den samme begrunnelsen for sin avgjørelse som tingretten. Et annet utfall kan føre til at mange utbyggere ikke ønsker å bygge ut, fordi uforutsigbarheten gjør det økonomisk umulig. Dette er en viktig sak som vil ha stor påvirkning på forhandlingsforholdet mellom utbygger og kommune. Vi vil følge saken med argusøyne, sier adm. dir. Tone Tellevik Dahl til Byggeindustrien.

Oslo kommune tapte i fjor i tingretten mot Entra-selskapene Tullinkvartalet AS og Universitetsgaten 7 AS i saken om gyldigheten av rekkefølgekravene for utbyggingen av juridisk fakultet. Ankesaken går nå i Borgarting lagmannsrett, og Norsk Eiendom fortsetter som partshjelp.

Adm. dir. i Norsk Eiendom, Tone Tellevik Dahl, frykter utvyggingsbrems om lagmannsretten kommer til en annen konklusjon enn tingretten.

Kommende arrangementer

NY DATO! Medlemsmøte i Bergen

25. august • 15:30 - 17:45

NY DATO! Citykonferansen Oslo 2021

2. september • 12:00 - 20:00

NY DATO: Citykonferansen Bergen

14. september • 09:00 - 23:00

Fremtidens byer på Evolve Arena

10. november - 11. november