Team Bergen Valkendorfsgate 6 består av: Teknisk driftssjef Karl Erik Helland som holder diplomen, samt drifterne Arild Wiederstrøm-Veidung, Tom Vidar Johannessen, Robert Hauptmann og Terje Hatlelid. (Foto Svein Ove Søreiede)

Prisen ble delt ut ved Årets Grønne Driftskonferanse som hvert år arrangeres av Grønn Byggallianse. Tre team plukket ut blant de innkomne forslagene. Entra Bergen team Valkendorfsgate 6 konkurrerte mot Höegh Eiendom Hasle linje og Entra team Munch-Keysersgate. Det var svært jevnt mellom de tre kandidatene. Alle kunne vise til god drift med lønnsomme energiresultater, et godt inneklima og et positivt forhold til leietakerne. 

Vinnerteamet fra Bergen skilte seg ut ved spesielt god kundefokus, samt gjennom det sosiale og faglige samspillet internt. Vi gratulerer vinneren Entra Bergen team Valkendorfsgate! 

Et godt driftsteam har som oppgave å bedre miljøprestasjonene ved drift av bygg. Grønn Byggallianse ønsker å støtte dette viktige arbeidet, bl.a. gjennom å dele ut prisen Årets Grønne Driftsteam. Prisen skal tildeles et driftsteam som har vært til inspirasjon for andre og som utmerker seg gjennom sitt arbeid med å redusere miljøbelastningen fra drift av bygg.

Prisen blir hvert år delt ut under den grønne Driftskonferansen. De nominerte blir vurdert ut fra:

  • Inneklima: Hva har teamet gjort konkret for å forbedre inneklima?
  • Energibruk: Minskning i forhold til hva som ville være «normalt» for det aktuelle bygget
  • Avfall: Sorteringsgrad og gjenvinning (material og energi)
  • Vann
  • Materialbruk
  • Innkjøp: I hvor stor grad vektes miljø ved innkjøp?
  • Forurensing: Transportreduserende tiltak og hvilket nivå ligger det på? Forebygging av utslipp
  • Arbeidsmiljø/Faglige kvalifikasjoner: Under befaring vurderes driftsteamets evne til å drifte bygget og ta vare på bygget og tekniske anlegg.
  • Fremtidsrettet/Nytenkende: Kommunikasjon innenfor egen organisasjon og på tvers av organisasjon. Relativt stor vekt på legges på evne til nyskapning og til å løse problemstillinger utover det daglige.

Entra team Bergen Valkendorfsgate 6 har god kontroll over energibruken for hele sin bygningsmasse. Det er tett dialog med leietakere. Avfall kartlegges i eget oppfølgingssystem og det er fokus på å redusere avfall samt bedre sorteringsgraden. Hver drifter har sitt fagfelt og teamet utfyller hverandre på de forskjellige kompetanseområdene. Teamet er også dyktig på å dokumentere og gjennomføre tiltak. Ved kontinuerlig oppfølging, klarer de å ha riktig fokus over tid, gjennom faste energimøter der man utveksler erfaringer fra drift av de forskjellige eiendommene.  Slik opparbeides erfaring før det implementeres på resten av bygningsmassen.

Se også artikkel på estatevest.no.

De øvrige nominerte

Höegh Eiendom Hasle linje, Oslo

Teamet består av f.v. Eirik Haukedalen, Tom Lund og Ole Hilmar Mathiesen. Styreleder i Grønn Byggallianse Roy Frivoll var prisutdeler.

Entra team Munch-Keysersgate, Oslo

Entras Oslo-team består av (f.v.) Lars Martinsen, Tajma Lozo, Tommy Rustad og Henrik Wikstad Sutterud.

Årets grønne driftsteam 2017

Også høsten 2017 vil prisen bli delt ut, så husk på å melde inn din kandidat. Hvis du vil vite mer om konkurransen i mellomtiden finner du informasjon her.