1 Utrydde alle former for fattigdom i hele verden

Bærekraftsmål 1 har relevante delmål at innen 2030:

 • Halvere andelen mennesker i alle aldre som lever i fattigdom.
 • Sikre at særlig fattige har lik rett til økonomiske tjenester og tjenester samt eierskap til jord og annen form for eiendom og naturressurser.
 • Bygge opp motstandskraften til fattige og personer i utsatte situasjoner, slik at de blir mindre utsatte for f.eks. klimarelaterte hendelser.

Trykk på ikonet for å lese mer.

11 Bærekraftige byer og lokalsamfunn

Bærekraftsmål 11 har relevante delmål at verne om kultur- og naturarv samt innen 2030:

 • Sikre tilgang til gode og trygge boliger.
 • Sikre at alle har tilgang til trygge og lett tilgjengelige bærekraftige transportsystemer.
 • Oppnå en mer bærekraftig urbanisering med medbestemmelse.
 • Oppnå en betydelig reduksjon i antall dødsfall og skader som følge av katastrofer.
 • Redusere negative konsekvenser for miljøet i storbyene, gjennom f.eks. bedre luftkvalitet og avfallshåndtering.
 • Sørge for trygge, inkluderende og lett tilgjengelige grøntområder for alle.

  Trykk på ikonet for å lese mer.